บล็อกของ sss28818

แหล่งอ้างอิง

รูปภาพของ sss28818

ข้อมูล

ประสิทธิ์ กาพย์กลอน/นิพนธ์ อินสิน. หนังสือเรียนภาษาไทย ท ๐๕๑ ภาษากับวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๔๑

ผู้จัดทำ

รูปภาพของ sss28818

 ผู้จัดทำ

     
 

ที่ปรึกษา

 

   

 

คุณครู รัตนา สถิตานนท์

สำนวนไทย

รูปภาพของ sss28818

 

สาเหตุที่เกิดสำนวน

สำนวน สุภาษิต และคำพังเพยของภาคใต้

รูปภาพของ sss28818


 

สำนวน สุภาษิต และคำพังเพยของภาคอีสาน

รูปภาพของ sss28818

สำนวน สุภาษิต และคำพังเพยของภาคเหนือ

รูปภาพของ sss28818

สำนวน สุภาษิต และคำพังเพยของแต่ละภาค

รูปภาพของ sss28818

ความหมายของสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

รูปภาพของ sss28818

 ความหมาย      

สำนวน สุภาษิต และคำพังเพยของภาคกลาง

รูปภาพของ sss28818

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย (เปรียบเทียบของแต่ละภาค)

รูปภาพของ sss28818

                                        

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์