บล็อกของ sss27567

เเหล่งอ้างอิง

รูปภาพของ sss27567

 

http://www.rangsit.org/show_Cdetail.php?id=37

http://prachachon.thaingo.org/cgi-bin/content/content2/show.pl?0324

ผู้จัดทำ

รูปภาพของ sss27567

 

 

 

วิธีการดำเนินงาน SML

รูปภาพของ sss27567

 

การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ

รูปภาพของ sss27567

 

การคัดเลือกและให้ความเห็นชอบโครงการของหมู่บ้าน

รูปภาพของ sss27567

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รูปภาพของ sss27567

 

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กรณีตัวอย่างบ้านแสนสุข

รูปภาพของ sss27567

    

   

การดำเนินงานตามโครงการ SML

รูปภาพของ sss27567

 

- คณะผู้รับผิดชอบโครงการ มีจำนวน 3 คนเพื่อดำเนินโครงการแต่ละโครงการ 

กรอบการดําเนินนโยบายของ SML

รูปภาพของ sss27567

        

 

รูปแบบการใช้งบพัฒนาหมู่บ้าน

รูปภาพของ sss27567
 
 รูปแบบการใช้งบพัฒนาหมู่บ้าน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์