บล็อกของ sss27557

Present Perfect Tense

รูปภาพของ sss27557

 

รูปของ Tenses

รูปภาพของ sss27557

1. Present Simple                           I give…..

2. Present Continuous                   I am giving…..

3. Present Perfect                          I have given…..

แบบฝึกหัดที่ 2

รูปภาพของ sss27557

Supply the correct from of the verbs in parentheses, using Present Simple or Future perfect.

แบบฝึกหัดที่ 1

รูปภาพของ sss27557

 

Put the verbs in parentheses into correct tense, either Present Simple or Present Continuous.

     1. (You see)...............the house on the corner? That is where I was born.

     2. (You listen)……………to what I am saying?  (You understand)……………me?

แบบฝึกหัดที่ 3

รูปภาพของ sss27557

Choose the best answer.

1. Gordon ... very little when there are strangers present.
       a. had always said
       b. always says
       c. is always saying
       d. was always saying

อ้างอิง

รูปภาพของ sss27557

 

Tenses

รูปภาพของ sss27557

Tense แปลว่า “กาล”

โครงสร้างของ Tenses

รูปภาพของ sss27557

 

     Present

Present Simple                        : S + Verb 1 (ประธานเอกพจน์เติม s) + … 
 
Present Continuous                : S + is, am, are + Verb 1 เติม ing + …

Future Perfect Continuous Tense

รูปภาพของ sss27557

 

โดยทั่วไปแล้ว future perfect continuous tense ใช้คล้ายๆ กับ future perfect tense โดยบางครั้งสามารถนำเอา future continuous tense มาใช้แทนกันได้ เพราะเป็นการเน้นความต่อเนื่องที่จะเกิดในอนาคตเหมือนกัน

Future Perfect Tense

รูปภาพของ sss27557

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์