บล็อกของ sss27741

เเหล่งข้อมูล

รูปภาพของ sss27741

 

 

 

 

ผู้จัดทำ

รูปภาพของ sss27741

 

รูปพิพิธภัณฑ์ออร์เซ่

รูปภาพของ sss27741
 

พิพิธภัณฑ์ออร์เซ่

รูปภาพของ sss27741

รูปมหาวิหาร

รูปภาพของ sss27741

;} รูปประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศส

รูปภาพของ sss27741

 

 

รูปมหาวิหาร

รูปภาพของ sss27741

รูป

ประติมากรรมของฝรั่งเศส

รูปภาพของ sss27741

ประติมากรรมของฝรั่งเศส

รูปประตูชัย

รูปภาพของ sss27741
        

ฝรั่งเศสประตูชัย

รูปภาพของ sss27741

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์