บล็อกของ sss27529

คุณค่าของวรรณคดี

รูปภาพของ sss27529

คุณค่าของวรรณคดี

คำครุลหุ

รูปภาพของ sss27529

คำครุ-ลหุ

 

ครุ (คะ-รุ)
หมายถึง คำหรือพยางค์ในภาษาไทยที่มี "เสียงหนัก" ซึ่งมีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

โคลงสี่สุภาพ

รูปภาพของ sss27529

โคลงสี่สุภาพ   

กากากาก่าก้า              กากา (00)
กาก่ากากากา                 ก่าก้า
กากาก่ากากา                กาก่า (00)
กาก่ากากาก้า                ก่าก้ากากา

กวีโวหาร

รูปภาพของ sss27529

กวีโวหารในร้อยกรอง

อุปมา
การเปรียบแทียบ
มีคำที่บ่งชี้คือ ดุจ,ดั่ง,ดัง,เพียง,เฉกเช่น

การโต้แย้ง

รูปภาพของ sss27529

การโต้แย้ง

ความหมายของการโต้แย้ง
- การแสดงเหตุผลที่ต่างกันและต่างหาเหตุผล
มาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง

ความสำคัญของภาษา

รูปภาพของ sss27529

ความสำคัญของภาษา


ภาษาช่วยจรรโลงใจ
- ช่วยค้ำจุนจิตใจให้มั่นคง ไม่ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำ
ช่วยให้ชีวิตมีความสดชื่น

การโน้มน้าวใจ

รูปภาพของ sss27529

การโน้มน้าวใจ

การโน้มน้าวใจเป็นการพูดจูงใจหรือชักชวนคนให้ทำตาม
การโน้มน้าวใจเป็นศิลปะการพูดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่การพูดตรงๆ

การแสดงทรรศนะ

รูปภาพของ sss27529

การแสดงทรรศนะ

ทรรศนะ มีความหมายก็เหมือนๆกับความคิดเห็นนั่นแหละ
มีคำหลายคำที่สามารถบ่งบอกว่าข้อความนั้นๆเป็น ทรรศนะเช่น
น่าจะ,คงจะ,อาจจะ,ควรจะ

ภาษากับเหตุผล

รูปภาพของ sss27529

ภาษากับเหตุผล


โครงสร้างของเหตุผล
โครงสร้างของเหตุผลต้องมีสองส่วนคือ เหตุ และ ผล
เหตุ คือ สาเหตุ,ข้อสนับสนุน,เหตุผล
ผล  คือ ผลลัพธ์,ข้อสรุป

 

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

รูปภาพของ sss27529

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

ราชาศัพท์                                                       ความหมาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์