บล็อกของ sss27716

ผู้จัดทำ

รูปภาพของ sss27716
 
จัดทำโดย
 
 
นส.สุทธิดา       มิตรภาพจิต        ม. 6/2     เลขที่  11
 
 

แหล่งอ้างอิง

รูปภาพของ sss27716

 ขอบเขตของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบ O-NET

http://dek-d.com/content/view.php?id=257

O-NET วิชาคณิตศาสตร์

รูปภาพของ sss27716

 

การวัดการกระจายของข้อมูล

รูปภาพของ sss27716

การวัดการกระจายของข้อมูล (Measure of Dispersion) มีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

รูปภาพของ sss27716

การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

การแจกแจงความถี่ของข้อมูล

รูปภาพของ sss27716

เป็น
วิธีการทางสถิติอย่างหนึ่งที่ใช้ในการจัดข้อมูลที่มีอยู่
หรือที่เก็บรวบรวมมาได้ให้อยู่เป็นกลุ่มๆ
เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น

การวัดค่ากลางของข้อมูล

รูปภาพของ sss27716

การวัดค่ากลางของข้อมูล

สถิติ

รูปภาพของ sss27716

 สถิติเบื้องต้น

กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

รูปภาพของ sss27716

กฎข้อที่ 1 ถ้าต้องการทำงานสองอย่างโดยที่งานอย่างแรกทำได้ n1 วิธี
และในแต่ละวิธีเลือกทำงานอย่างแรกนี้มีวิธีที่จะทำงานอย่างที่สองได้ n2 วิธี

ความน่าจะเป็น

รูปภาพของ sss27716มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์