บล็อกของ nwspassathorn

งานชิ้นที่ 4 ม.2/1

รูปภาพของ nwspassathorn

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพวิว ทิวทัศน์ ตามใจชอบ ให้สวยงาม ( 20 คะแนน ) ส่งภายใน 30 กันยายน 2556

งานชิ้นที่ 4 ม.2/2

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพวิว ทิวทัศน์ ตามใจชอบ ให้สวยงาม ( 20 คะแนน ) ส่งภายใน 30 กันยายน 2556

งานชิ้นที่ 3 ม.2/2

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพในโปรแกรม flash ดยมีองค์ประกอบของภาพได้แก่  ท้องฟ้า  พระอาทิตย์  เมฆ  พื้น ต้นไม้  ดอกไม้ 


            โดยแยกวัตถุแต่ละชิ้นไว้คนละเลเยอร์ ( 5 คะแนน)

งานชิ้นที่ 3

รูปภาพของ nwspassathorn

คำสั่ง  ให้นักเรียนวาดภาพดอกไม้ โดยใช้เครื่องมือ Polystar Tool , Line Tool , Brush Tool  ( 5 คะแนน)

งานชิ้นที่ 2 ม.2/1

รูปภาพของ nwspassathorn

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพใน flash โดยใช้เครื่องมือ Brush Tool  1 ชิ้น และ Line Tool + Oval Tool 1 ชิ้น แล้วเข้าแจ้งส่งงานในใบงานที่ 2 ( 5 คะแนน )

งานชิ้นที่ 2

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพใน flash โดยใช้เครื่องมือ Brush Tool  1 ชิ้น และ Line Tool + Oval Tool 1 ชิ้น แล้วเข้าแจ้งส่งงานในใบงานที่ 2


            ( 5 คะแนน )

งานชิ้นที่ 1

รูปภาพของ nwspassathorn

ชื่อ :เด็กชายปภิณวิช  ยาวโนภาส


Prapinwit   Yawanopas


โต๊ะส่งงานที่ 1 ม.3

รูปภาพของ nwspassathorn

งานที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนเข้าสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com ถ้าใครมีแล้วให้ใช้ ชื่อ และ รหัสผ่าน เดิม ถ้าจำไม่ได้ให้ขอรหัสผ่านใหม่  เมื่อล็อกอินได้แล้ว ให้เข้ารายงานตัวในโต๊ะส่งงานของห้องตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ชื่อ-นามสกุล  ไทยและอังกฤษ


2. ชื่อเล่น


3. ห้อง  เลขที่  ชั้น


4. วันเดือนปีเกิด


5. แนบรูปภาพของตนเอง

โต๊ะส่งงานที่ 1 ม.2/2

รูปภาพของ nwspassathorn

งานที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ทุกคนเข้าสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com ถ้าใครมีแล้วให้ใช้ ชื่อ และ รหัสผ่าน เดิม ถ้าจำไม่ได้ให้ขอรหัสผ่านใหม่  เมื่อล็อกอินได้แล้ว ให้เข้ารายงานตัวในโต๊ะส่งงานของห้องตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ชื่อ-นามสกุล  ไทยและอังกฤษ


2. ชื่อเล่น


3. ห้อง  เลขที่  ชั้น


4. วันเดือนปีเกิด


5. แนบรูปภาพของตนเอง


 

โต๊ะส่งงานที่ 1 ม.2/1

รูปภาพของ nwspassathorn

งานที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ทุกคนเข้าสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com ถ้าใครมีแล้วให้ใช้ ชื่อ และ รหัสผ่าน เดิม ถ้าจำไม่ได้ให้ขอรหัสผ่านใหม่  เมื่อล็อกอินได้แล้ว ให้เข้ารายงานตัวในโต๊ะส่งงานของห้องตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ชื่อ-นามสกุล  ไทยและอังกฤษ


2. ชื่อเล่น


3. ห้อง  เลขที่  ชั้น


4. วันเดือนปีเกิด


5. แนบรูปภาพของตนเอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์