บล็อกของ nwspassathorn

โต๊ะส่งงานที่ 1 ม.1

รูปภาพของ nwspassathorn

งานที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนเข้าสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com ถ้าใครมีแล้วให้ใช้ ชื่อ และ รหัสผ่าน เดิม ถ้าจำไม่ได้ให้ขอรหัสผ่านใหม่  เมื่อล็อกอินได้แล้ว ให้เข้ารายงานตัวในโต๊ะส่งงานของห้องตนเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ชื่อ-นามสกุล  ไทยและอังกฤษ


2. ชื่อเล่น


3. ห้อง  เลขที่  ชั้น


4. วันเดือนปีเกิด


5. แนบรูปภาพของตนเอง

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ nwspassathorn

 


ห้องส่งงานที่ 9 ชั้น ม.3

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนสร้างงาน animation สัตว์ 4 เท้าเดิน ( 10 คะแนน )

ห้องส่งงานที่ 8 ชั้น ม.3

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง ให้นักเรียนสร้างการ์ตูนคนเดินแล้วให้หยุดอยู่กับที่ (10 คะแนน)

ห้องส่งงานที่ 3 ม.2

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพธงชาติกลุ่มประเทศอาเซียนใน illustrator ส่งภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

ห้องส่งงานที่ 7 ม.3

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพวัตถุที่มีวงล้อแล้วใส่การเคลื่อนไหวให้กับล้อและตัววัตถุที่สร้างขึ้นมา ( 10 คะแนน ) ส่งภายในวันที่ 18 ก.ค.55

ห้องส่งงานที่ 6 ม.3

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนวาดวัตถุแล้วใส่การเคลื่อนไหวแบบไม่เป็นเส้นตรง ( 10 คะแนน) ส่งภายในวันที่ 9 ก.ค.55

ห้องส่งงานที่ 5 ม.3

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง ให้นักเรียนวาดรูปดวงอาทิตย์แล้วกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับดวงอาทิตย์  ส่งภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 (10 คะแนน)

 

ห้องส่งงานที่ 1 ป.6

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชีัแจง  ใหันักเรียนสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วใส่รูปภาพ เสร็จแล้วเข้ามารายงานตัวที่ www.thaigoodview.com/node/133523 หมดเขต 12 มิ.ย.55 ( 5 คะแนน)

ห้องส่งงานที่ 4 ม.3

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนสร้างวัตถุแล้วให้การเคลื่อนไหวที่ใน effect Alpha  ส่งภายในวันที่  2  ก.ค. 55 ( 5 คะแนน )

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์