บล็อกของ nwspassathorn

ห้องส่งงานที่ 3 ม.3

รูปภาพของ nwspassathorn

ห้องส่งงานที่ 2 ม.2

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามทบทวนท้ายหน่วยการเรียนที่ 1 ในหนังสือเรียนหน้า 22 โดยให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน internet แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องชัดเจน ส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2555  ( 10 คะแนน )

ห้องส่งงานที่ 2 ม.1/2

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โดยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน Internet แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง
           ชัดเจน ส่งใน thaigoodview.com ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ( 10 คะแนน )

ห้องส่งงานที่ 2 ม.3

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  1. ให้นักเรียนตอบคำถามทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ในหนังสือเรียนหน้า 111 โดยให้ตอบคำถามลงในสมุด และ ตอบคำถาม
                ส่งห้องเรียนวิชาเทคโนฯ ใน Thaigoodview.com ส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2555 (10 คะแนน )

ห้องส่งงานที่ 2 ม.1/1

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 1 (ส่งภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2555)

ห้องส่งงานที่ 1 ม.1/2

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเข้ารายงานตัว พร้อมแนบประวัติตัวเอง โดยเข้าแจ้งส่งในลิงค์ : http://www.thaigoodview.com/node/133523 ภายในวันที่ 27 พ.ค.2555 ( 5 คะแนน )

ห้องส่งงานที่ 1 ชั้น ม.1/1

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเข้ารายงานตัว พร้อมแนบประวัติตัวเอง โดยเข้าแจ้งส่งในลิงค์ : http://www.thaigoodview.com/node/133523 ภายในวันที่ 27 พ.ค.2555 ( 5 คะแนน )

ห้องส่งงานที่ 1 ชั้น ม.3 1/2555

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเข้ารายงานตัว พร้อมแนบประวัติตัวเอง โดยเข้าแจ้งส่งในลิงค์ : http://www.thaigoodview.com/node/133523 ภายในวันที่ 27 พ.ค.2555 ( 5 คะแนน )

งานที่ 1

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง   ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน Thaigoodview.com  พร้อมใส่รูปภาพของตน  แนบประวัติของตนเองเข้ารายงานตัวกับครูตามลิงค์ : http://www.thaigoodview.com/node/133523 ภายในวันที่ 27 พ.ค. 55 (  5 คะแนน )

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูภาสธร ยาวโนภาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

รูปภาพของ nwspassathorn

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ของ ครูภาสธร  ยาวโนภาส
โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์