บล็อกของ nwspassathorn

งานที่ 3

รูปภาพของ nwspassathorn

จงตองคำถามต่อไปนี้ (วิธีตอบให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วค่อยต้องคำถามไว้ด้านล่างของโจทย์) ข้อละ 1 คะแนน ส่งภายในวันที่ 22 ก.ค. 54

1. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างไร

ใบงานที่ 5

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนใช้โปรแกรม Prodesktop ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
ส่งครูคนละ 10 ชิ้น  (10 คะแนน ) วิธีการส่งให้ใส่ flash drive (แฟลกไดร์ )
ส่งภายในวันที่ 9 มี.ค. 55

ใบงานที่่ 4

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนสร้างสื่อออนไลน์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาไม่ต่ำกว่า 50 บรรทัด ( 10 คะแนน)

งานชิ้นที่ 7

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง ให้นักเรียนนำชิ้นงานต่างๆ ตั้งแต่ชิ้นงานที่ 2 - 6 มารวมกันไว้ในชิ้นงานที่ 7 ออบแบบให้สวยงาม ( 10 คะแนน)

งานชิ้นที่ 5

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนใช้โปรแกรม Prodesktop ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ส่งครูคนละ 10 ชิ้น  (10 คะแนน ) วิธีการส่งให้ใส่ flash drive (แฟลกไดร์ ) ส่งภายในวันที่ 9 มี.ค. 55

งานชิ้นที่ 4

รูปภาพของ nwspassathorn

คำชี้แจง  ให้นักเรียนสร้างสื่อออนไลน์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาไม่ต่ำกว่า 50 บรรทัด ( 10 คะแนน)

งานชิ้นที่ 6

รูปภาพของ nwspassathorn

คำสั่ง  ให้นักเรียนวาดภาพรถยนต์ที่มีการเคลื่อนไหวของล้อ และให้รถเคลื่อนที่

ส่งงานที่ 4

รูปภาพของ nwspassathorn

ให้นักเรียนวาดภาพต้นไม้ใน flash  5 ชนิดส่ง ( 5 คะแนน)

งานชิ้นที่ 5

รูปภาพของ nwspassathorn

ให้นักเรียนสร้างวัตถุ 2 มิติ ที่มีการเคลื่อนไหวแบบไม่เป็นเส้นตรงโดยใช้  Add motion Guide ส่งเป็นงานกลุ่ม ( 5 คะแนน ) ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2554

ใบงานที่ 3 ป.6/1

รูปภาพของ nwspassathorn

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ ส่งภายในวันที่ 24 พ.ย.54

1. จงอธิบายความหมายของการเก็บรักษาข้อมูล

2. การเก็บรักษาข้อมูลมีกี่รูปแบบอะไรบ้าง อธิบาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์