บล็อกของ nwspassathorn

ใบงานที่ 3

รูปภาพของ nwspassathorn

ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. อธิบายความหมายของการเก็บรักษาข้อมูล

 2.การเก็บรักษาข้อมูลมีกี่รูปแบบอะไรบ้าง อธิบาย

ห้องส่งงานที่ 2 ป.6/2

รูปภาพของ nwspassathorn

คำสั่ง ให้นักเรียนสร้างสื่อออนไลน์คนละ 1 เรื่อง ส่งภายในวันที่ 23 กันยายน 2554 ( 10 คะแนน)

ห้องส่งงานที่ 2 ป.6/1

รูปภาพของ nwspassathorn

คำสั่ง  ให้นักเรียนสร้างสื่อออนไลน์คนละ 1 เรื่อง  ส่งภายในวันที่ 23 กันยายน 2554 ( 10 คะแนน )

ห้องส่งงานที่ 1 ป.6/1

รูปภาพของ nwspassathorn

งานที่ 1 ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน www.thaigoodview.com แล้ว upload รูปภาพตนเอง เข้าไปรายงานตัวกับครูที่ www.thaigoodview.com/node/102644 ( 5 คะแนน )

งานที่ 1 ชั้น ป.6/2

รูปภาพของ nwspassathorn

คำสั่ง  ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปภาพตัวเองใส่ พร้อมประวัติโดยย่อ เข้าไปรายงานตัวที่ http://www.thaigoodview.com/node/102644 ( 5 คะแนนครับ )

งานที่ 4

รูปภาพของ nwspassathorn

ให้นักเรียนวาดภาพเคลื่อนไหว การ์ตูนคน และ สัตว์   ( 10 คะแนน )

ห้องส่งที่ 3

รูปภาพของ nwspassathorn

ให้นักเรียนวาดรูปในโปรแกรม flash แล้วส่งใน thaigoodview.com

ห้องส่งงานที่ 3 ชั้น ม.2/1

รูปภาพของ nwspassathorn

จงตองคำถามต่อไปนี้ (วิธีตอบให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วค่อยต้องคำถามไว้ด้านล่างของโจทย์) ข้อละ 1 คะแนน ส่งภายในวันที่ 22 ก.ค. 54

1. หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างไร

งานที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รูปภาพของ nwspassathorn

ให้นักเรียนอธิบายชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีกี่ชนิด อะไรบ้าง อธิบายอย่างชัดเจน ไม่ต่ำกว่า 15 บรรทัด ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส่งภายในวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 )

งานที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

รูปภาพของ nwspassathorn

ให้นักเรียนอธิบายความหมายของการสื่อสารข้อมูลมาอย่างชัดเจน
ว่ามีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง อธิบายไม่ต่ำกว่า 10 บรรทัด (คะแนนเต็ม 5
คะแนน ส่งภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 )

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak