บล็อกของ nwspassathorn

งานที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

รูปภาพของ nwspassathorn

ให้นักเรียนอธิบายความหมายของการสื่อสารข้อมูลมาอย่างชัดเจน ว่ามีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง อธิบายไม่ต่ำกว่า 10 บรรทัด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส่งภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 )

ห้องส่งงานที่ 1 ชั้น ม. 1

รูปภาพของ nwspassathorn

งานที่ 1 ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วสร้าง บล็อก ขึ้นมา 1 บล็อก ใส่เนื้อหาแนะนำตัวเองพร้อมแนบรูปภาพ แล้วเข้ารายงานตัว แจ้งส่งงานที่ www.thaigoodview.com/noed/102644

ห้องส่งงานที่ 1 ชั้น ม. 3

รูปภาพของ nwspassathorn

งานที่ 1 ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน www.thaigoodview.com และ upload รูปภาพตัวเองใส่  แล้ว สร้าง บล๊อก รายงานตัว แล้วให้ไปรายงานตัวกับครูที่ www.thaigoodview.com/node/102644

ห้องส่งงานที่ 1 ชั้น ม. 2/2

รูปภาพของ nwspassathorn

งานที่ 1 ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วใส่รูปภาพ เข้ามารายงานตัว ( 5 คะแนน ครับ)

ห้องส่งงานที่ 1 ชั้น ม. 2/1

รูปภาพของ nwspassathorn

งานที่ 1 ให้นักเรียนสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com  แลัวใส่รูปภาพ เขาไปรายงานตัวกับครู ( 5 คะแนน )

ห้องเรียนครู ภาสธร ยาวโนภาส โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รูปภาพของ nwspassathorn

 

 

ห้องเรียน อ.ภาสธร ยาวโนภาส โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ภาคเรียนที่ 2553

รูปภาพของ nwspassathorn

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2/1 , 2/2  ,3  ทุกคน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์