บล็อกของ dsp6503

บริการบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง

รูปภาพของ dsp6503
บริการบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง

จริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์

รูปภาพของ dsp6503
Cryจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์Cry

ความหมายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ dsp6503
ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมู

ข้อมูลและสารสนเทศ

รูปภาพของ dsp6503
ข้อมูล และสารสนเทศ

ควาทหมายของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ dsp6503
Coolความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์Cool
คอมพิวเตอร์คืออะไร

บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยรสารสนเทศ

รูปภาพของ dsp6503

บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

nantana38.blogspot.com

10 วิธีเรียนยังไงให้เก่ง

รูปภาพของ dsp6503

1.มีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งเรียนหนังสือที่บ้าน จำไว้ว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้เรามีสมาธิในการเรียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์