บล็อกของ 5200253473

ผู้จัดทำ

ผู้ จั ด ทำ

น า ง ส า ว สุ  ช ญ า     เ จี ย ร โ ภ ค กุ ล  

- - คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - -

ความดันกับชีวิตประจำวัน

ความดันกับชีวิตประจำวัน

เครื่องวัดความดันโลหิต

ทำด้วยหลอดแก้วรูปตัวยู (แมนอมิเตอร์) ร่างกายคนปกติจะมีความดันโลหิตสูงสุดเท่ากับ 120 มิลลิเมตรของปรอท

เครื่องมือวัดความดัน

เครื่องมือวัดความดัน

แมนอมิเตอร์

ประกอบด้วย หลอดแก้วรูปตัวยูมีของเหลวบรรจุภายใน ปลายข้างหนึ่งเปิดออกสู่บรรยากาศ ความดันที่อ่านได้ เป็นความดันเกจ

ความตึงผิว

ความตึงผิว

ในของไหลทุกชนิดจะมีคุณสมบัติของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 2 ชนิด คือ

1. แรงยึดติด (Cohesive Forces) คือ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลขอลเหลวกับผิวภาชนะ

กฏของพาสคาลและเครื่องอัดไฮดรอลิก

กฏของพาสคาลและเครื่องอัดไฮดรอลิก

ที่มารูปภาพ : http://61.19.202.164/resource/ebook/ipst-it3/Image/Picture/Pascal.jpg

 

แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดีส

แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมีดีส

ความตึงผิว

ความตึงผิว

ความตึงผิว คือ อัตราส่วนระหว่างขนาดของแรงตึงผิว ต่อความยาวของเส้นผิวของเหลวที่

อัตราการไหล

อัตราการไหล

"เมื่อของเหลว ไหลไปตามหลอดการไหล มวลของของเหลวที่ไหลผ่านที่ตำแหน่งใดๆ ใน 1 วินาที จะมีค่าคงที่เสมอ"

สมบัติของไหลในอุดมคติ

สมบัติของไหลในอุดมคติ

ที่มารูปภาพ : http://www.electron.rmutphysics.com/physics-glossary/images/stories/word/image241.jpg

terminal velocity

terminal velocity

เมื่อปล่อยลูกเหล็กกลมให้เคลื่อนที่ในน้ำมันที่บรรจุในกระบอกตวง เขียนกราฟระหว่าง ความเร็วกับเวลา ได้ดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์