บล็อกของ sss29131

มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน (Omar Ali Saifuddin Mosque)

รูปภาพของ sss29131

 

 

 

ชื่อทางการ   

 

เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุข)

 

 

ที่ตั้ง

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ทิศตะวันออก ตะวันตกและทิศใต้ติดเขตซาราวัก ประเทศมาเลเซีย 

โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้

 

พื้นที่

5,765 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 4 เขต คือ Brunei-Muara, Belait, Temburong และ Tutong

 

เมืองหลวง

บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) อยู่ในเขต Brunei-Muara

 

ประชากร

374,577 คน (2550) เชื้อชาติมาเลย์ 250,967 คน (67%) จีน 56,187 คน (15%) และอื่น 67,424 คน (18%)

อัตราการเพิ่มประชากรปีละ 3.5 % (2550)

 

ภูมิอากาศ  

ร้อนชื้น มีฝนตกชุกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 23-32 องศาเซลเซียส ฝนตกหนักสุดช่วงเดือนกันยายนถึงมกราคม

และพฤษภาคมถึงกรกฎาคม อากาศเย็นสบายที่สุดจะอยู่ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน

 

ภาษา

ภาษามาเลย์ (Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ  ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารแพร่หลาย

 

ศาสนา

ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม (67%) ศาสนาอื่น ๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ (13%) ศาสนาคริสต์ (10%)

และฮินดู

 

หน่วยเงินตรา

ดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar) ประมาณ 1.37 ดอลลาร์บรูไน/1 ดอลลาร์สหรัฐ (1)หรือ ประมาณ

23.98 บาท/ 1 ดอลลาร์บรูไน (2) (บรูไนมีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร์ทำให้เงินดอลลาร์บรูไนมีมูลค่า

เท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์และสามารถใช้แทนกันได้ แต่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ

23.95บาท/ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์)

 

GDP

GDP *18,918 ล้านดอลลาร์บรูไน (2549)  

GDP per capita 49,400 ดอลลาร์บรูไน (2549)

GDP Growthร้อยละ 3.8

 

ระบอบการปกครอง

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัลโบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์

(His Majesty Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ทรงเป็นสมเด็จพระราชาฯ

องค์ที่ 29 ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2510 ซึ่งในปีนี้ (2551) เป็นวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ

62 ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ

 

วันสำคัญ

 

วันประกาศอิสรภาพ 1 มกราคม พ.ศ.2527

 

วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระราชาธิบดีฯ 15 กรกฎาคม

 

มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน(Omar Ail Saifuddin MosQue)

 

 

 

มัสยิดนี้สร้างโดยสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (สุลต่านปัจจุบัน องค์ที่ 29) มัสยิดนี้ใช้วัสดุในการก่อสร้างทั้งหินอ่อนสีขาวจากอิตาลี หินแกรนิตจากเซี่ยงไฮ้     แชเดอร์เลียร์จากอังกฤษ ยอดโดมใช้แผ่นทองคำถึง 3.3 ล้านแผ่น จึงทำให้มีความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน นอกจากความสวยงามแล้ว มัสยิดแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง

บันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีมัสยิดหลวงขององค์สุลต่าน ที่สวยงามและโดดเด่นตั้งอยู่ใจกลางเมือง “โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน” เป็นมัสยิดเก่าแก่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 28 ของบรูไน ซึ่งมัสยิดหลังนี้ออกแบบและดำเนินการสร้างโดยสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน

มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและโดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งสถาปัตยกรรมของมัสยิดแห่งนี้ เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม กับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “มินิทัชมาฮาล”

ภายนอกนั้นมีสัญลักษณ์ที่เด่นชัดมาก คือ “โดมทองคำ” ที่อยู่บนยอดสูงสุดของมัสยิด ซึ่งใช้แผ่นทองคำถึง 3 ล้าน 3 แสนแผ่น ส่วนวัสดุในการก่อสร้างนั้น ใช้หินอ่อนสีขาวจากอิตาลี หินแกรนิตจากเซี่ยงไฮ้ ด้านในตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย ปูพรมที่สั่งทอพิเศษผืนใหญ่มหึมา เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ในการสวดขอพร

บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจำลองเรือพระราชพิธีมาประดับไว้ นั่นก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของมัสยิด อีกทั้งยังแวดล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งดินแดนสรวงสวรรค์

มัสยิดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวมุสลิมในบูรไน ซึ่งจะมีการประกอบพิธีทางศาสนา โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนในการถือศีลอด การถือศีลอดนั้นเป็นการละ การงด การยับยั้ง ส่วนความหมายในทางศาสนา หมายถึง การละเว้นการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตก จะมีระยะเวลา 29 วัน หรือ 30 วัน

ชาวมุสลิมในประเทศบรูไน ให้ความสำคัญกับประเพณีทางศาสนานี้เป็นอย่างมาก ทำให้มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างหนาแน่น กล่าวได้ว่า มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวมุสลิมในบรูไนอย่างแท้จริง

 

This mosque was built by Sultan Omar Ali Syed turbines soil 3 his father HRH Sultan Haji Hassanal Sarah nationalists Bolton Kia John Moody Izzy washed soil guess wat were Minh ( Sultan is currently the 29th ) this mosque used. materials of construction include white marble from Italy. Granite from Shanghai Der Leer of the English Channel . Dome using a gold to 3.3 million copies , making it the most beautiful outside and inside. Besides the beautiful This mosque is also an important religious place of worship of one .

 

Bandar Seri Begawan The capital of Brunei Darussalam . The Mosque of Sultan Beautiful and distinctive , centrally located " Omar Ali Syed turbines ground" is an old mosque . Built in honor of the Sultan Omar Ali Saifuddien which is the King , the 28th of Brunei , which mosque was designed and implemented by the Sultan Omar Ali Saifuddien who have been considered. the architect of modern Brunei

 

Omar Ali Mosque at Ground turbines with beautiful architecture and one of the most dominant of the world. The architecture of the mosque Blending Islamic architecture Italianate architecture It has been dubbed . "Mini Taj Mahal " .

 

Outside are the most obvious symbol is the " gold dome " on top of the mosque. Which use the gold to 3 million 3 copies of materials in the construction. Using white marble from Italy Granite from Shanghai Inside is decorated with marble and colored tiles are simple . Special order carpets woven fabrics enormous. Ideal for a place in its prayers .

 

In front of the mosque is a large lake . A model boat to decorate the ceremony . There is another unique feature of the mosque. It is also surrounded by vegetation . It is a symbol of the land of paradise.

 

This mosque is the center of faith of Muslims in Boran . This is a religious ceremony . Especially in the month of Ramadan. Which is the month of fasting . Fasting is an inhibitor of the suspension of the meaning of religion means to ignore dietary drinks sunrise until sunset during a period of 29 days or 30 days .

 

Muslims in Brunei Give priority to religious tradition , this is huge. Make Mosque Omar Ali Syed turbines soil swarming with people who ministered during Ramadan massively say that Mosque Omar Ali Syed turbines soil is spiritual embodiment of Muslims in Brunei , literally.

 

這座清真寺是由蘇丹奧馬爾·阿里·賽義德渦輪土3內置父親殿下萊蘇丹哈桑莎拉民族主義者博爾頓起亞約翰·穆迪光子郎洗淨泥土猜測笏是胡志明市(蘇丹目前是第29屆)這個清真寺使用。結構材料包括白色大理石來自意大利。從上海花崗岩英吉利海峽的明鏡閱讀。採用圓頂金為330萬份,使其內外最美麗的。除了美麗這個清真寺也是一個崇拜的一個重要的宗教場所。

 

斯里巴加灣市文萊達魯薩蘭國的首都。蘇丹清真寺美麗而獨特,位於市中心“奧馬爾·阿里·賽義德渦輪機地”是一個古老的清真寺。建成以紀念蘇丹奧馬爾·阿里·賽福鼎是國王,文萊28日,該清真寺被設計並實現了由蘇丹奧馬爾·阿里·賽福鼎誰被認為是。現代文萊建築師

 

奧馬爾·阿里清真寺在地面渦輪機與美麗的建築和最優勢的國家之一。清真寺的建築融合了伊斯蘭建築意大利風格建築它被戲稱為。 “小泰姬陵” 。

 

外面是最明顯的標誌是“黃金圓頂”關於清真寺的頂部。其中使用了黃金材料300萬3份建築。採用白色大理石從意大利從上海花崗岩內部裝飾有大理石和彩色瓷磚很簡單。特殊訂貨地毯機織織物巨大的。非常適於在祈禱的地方。

 

在清真寺的前面是一個大湖泊。模型船來裝飾儀式。還有就是清真寺的另一個獨特功能。它周圍有植被。這是天堂之地的象徵。

 

這座清真寺是穆斯林的信仰中勃然中心。這是一種宗教儀式。特別是在齋月。這是齋戒月。禁食是宗教意義上的懸掛的抑製劑意味著忽視飲食的飲料,直到日出期間為29天或30天的日落。

 

穆斯林在文萊優先宗教傳統,這是巨大的。使清真寺奧馬爾·阿里賽義德渦輪土壤與人在齋月期間誰伺候大規模說,清真寺奧馬爾·阿里·賽義德渦輪土壤是精神的穆斯林在文萊的實施方案,從字面上蜂擁。

 


 

พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย

 

          พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการโหวตจากประเทศ ในอาเชี่ยนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าชมที่สุด เป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรงทองคำ ในวันขึ้นครองราชย์และเครื่องบรรณาการจากผู้นำประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองคำ บัลลังก์ทองคำ เครื่องทรงทองคำ รวมทั้งเครื่องราชย์มากมายที่พระองค์ได้รับ

มัสยิดทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque

          มัสยิดทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque มัสยิดที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล โดยมีการนำเข้าวัสดุการก่อสร้างและตกแต่งจากทั่วทุกมุมโลกใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 7 ปี มีห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายและหญิงบันไดทางขึ้นแต่ละชั้นจะมี 29 ขั้น ห้องละหมาดด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดูสว่างไสว จากนั้นนำท่านชมมัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟูดติน มัสยิดเก่าแก่อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบรูไนตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์ เสรีเบกาวัน มัสยิดหลังนี้ออกแบบและดำเนการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน และเป็นพระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน และมัสยินนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1958 มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล

Kampong Ayer กัมปงไอเยอร์

          Kampong Ayer กัมปงไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสร้างบ้านเรือนนับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน และการคมนาคมอันแปลกตา ชาวยุโรปใรยุคแรกที่เข้ามาที่บรูไน เรียกขานหมู่บ้านกลางน้ำนี้ว่า เวนิซแห่งตะวันออก

หมู่บ้านกลางน้ำ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นชุมชนกลางน้ำที่ใหญ่แห่งหนึง่บนโลก โดยมีทั้งสิ้น 42 หมู่บ้าน ประชากรอาศัยร่วม 30,000 กว่าคน การสัญจรไปมานั้นจะมีเรือสปี๊ดโบ๊ทแบบบรูไน(ก็คือเรือไม้ติดเครื่องยนต์)คอยให้บริการ โดยคิดค่าบริการครั้งละ 1 เหรียญ หรือใครมาเป็นหมู่คณะก็สามารถเหมาเรือใหญ่พาเที่ยว เค้าจะมีบริการเสื้อชูชีพให้ด้วยสำหรับเรือใหญ่นำเที่ยว

เนื่องด้วยชุมชนกลางน้ำแห่งนี้ จัดเป็นชุมชนกลางน้ำที่ใหญ่แห่งนึงบนโลก บนชุมชนก็เลยมี สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ มัสยิด นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร เหมือนชุมชนบนฝั่ง และ สะพานที่ทอดยาวสู่ชุมชนกลางน้ำ บนฝั่งก็มีอนุสาวรีย์ Mercu Dirgahayu 60 อยู่ด้วย

 

 

ลีลาวดี

รูปภาพของ sss29131

ลีลาวดี

 ลีลาวดี หรือ ลั่นทม  (Frangipani, Plumeria, Templetree) เป็นไม้ดอกยืนต้นในสกุล Plumeria มีหลายชนิดด้วยกัน เมื่อก่อนบางคนมีความเชื่อว่า ไม่ควรปลูกต้นลั่นทมในบ้าน เนื่องจากมีชื่อเป็นอัปมงคล คือไปพ้องกับคำว่า 'ระทม' ซึ่งแปลว่า เศร้าโศก ทุกข์ใจ แต่ปัจจุบันนิยมเรียกชื่อใหม่ ว่า ลีลาวดี และนิยมปลูกกันแพร่หลายอย่างมาก ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ ได้แก่ จำปา, จำปาลาว และจำปาขอม เป็นต้น 

สมุนไพร

รูปภาพของ sss29131

พืชสมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปี แต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเรา สรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรอันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าภูมิปัญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อยๆ  และถูกทอดทิ้งไปในที่สุด

          ความจริงคนส่วนใหญ่ก็พอรู้ๆ กันว่า สมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริง และใช้ได้อย่างกว้างขวาง แต่เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืมจนต่อไม่ติด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์