บล็อกของ acschombongkot

ดอกไม้

ดอกไม้มีหลายชนิดมากมายในโลกนี้ได้แก่

 

 Flower_Yellow

งานครั้งที่1 ชั้นป.6/6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554

นักเรียนเลือกสร้างBlog เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง ประมาณ 5 บรรทัด พร้อมรูปภาพประกอบและบอกแหล่งที่มาให้ชัดเจน

งานครั้งที่1 ชั้นป.6/5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2554

นักเรียนเลือกสร้างBlog เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง ประมาณ 5 บรรทัด พร้อมรูปภาพประกอบและบอกแหล่งที่มาให้ชัดเจน

งานครั้งที่1 ชั้นป.6/4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2554

นักเรียนเลือกสร้างBlog เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง ประมาณ 5 บรรทัด พร้อมรูปภาพประกอบและบอกแหล่งที่มาให้ชัดเจน

งานครั้งที่1 ชั้นป.6/3 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554

นักเรียนเลือกสร้างBlog เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง ประมาณ 5 บรรทัด พร้อมรูปภาพประกอบและบอกแหล่งที่มาให้ชัดเจน

งานครั้งที่ 1 ชั้นป.6/2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554

นักเรียนเลือกสร้างBlog เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง ประมาณ 5 บรรทัด พร้อมรูปภาพประกอบและบอกแหล่งที่มาให้ชัดเจน

งานครั้งที่1ชั้นป.6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

นักเรียนเลือกสร้างBlog เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสนใจ 1 เรื่อง ประมาณ 5 บรรทัด พร้อมรูปภาพประกอบและบอกแหล่งที่มาให้ชัดเจน

ห้องเรียน ม.ชมบงกช คล้ายหนองสรวง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพมหานคร

ห้องเรียนม.ชมบงกช คล้ายหนองสรวง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  กรุงเทพมหานคร

ภาคเรียนที่1/2554

ภาคเรียนที่2/2554

ภาคเรียนที่1/2555

ภาคเรียนที่2/2555

ห้องเรียนม.ชมบงกช คล้ายหนองสรวง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่1/2554

ห้องเรียนม.ชมบงกช คล้ายหนองสรวง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่1/2554

ป.6/1
งานครั้งที่1
งานครั้งที่2

ป.6/2
งานครั้งที่1
งานครั้งที่2

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์