บล็อกของ klsprapaipan

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ klsprapaipan

 

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ส่งงานครั้งที่ 1.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

รูปภาพของ klsprapaipan
 
 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Science Process Skill)

รูปภาพของ klsprapaipan

 

ความหมายของโครงงานและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ klsprapaipan

โครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ klsprapaipan

งานครั้งที่ 1.1 

ความหมายของโครงงานและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์(ม.2/1)

รูปภาพของ klsprapaipan

     ให้นักเรียนศึกษาความหมายของโครงงานและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์จากนั้นให้ดู VCD เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ห้องเรียนคุณครูประไพพรรณ วิไลแก้ว โรงเรียนกมลาไสย ภาคเรียนที่ 2/2554

รูปภาพของ klsprapaipan

ห้องเรียนคุณครูประไพพรรณ  วิไลแก้ว โรงเรียนกมลาไสย  ภาคเรียนที่ 2/2554

 

ห้องเรียนคุณครูประไพพรรณ วิไลแก้ว โรงเรียนกมลาไสย ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ klsprapaipan

ห้องเรียนคุณครูประไพพรรณ  วิไลแก้ว โรงเรียนกมลาไสย  ภาคเรียนที่ 1/2554  

 

ห้องเรียนคุณครูประไพพรรณ วิไลแก้ว โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รูปภาพของ klsprapaipan

Wink ห้องเรียนคุณครูประไพพรรณ  วิไลแก้ว โรงเรียนกมลาไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์