บล็อกของ srsnarumon

บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

รูปภาพของ srsnarumon

บทที่ 3 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์

รูปภาพของ srsnarumon

บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์

รูปภาพของ srsnarumon

 

  ปริมาณสัมพันธ์   

 

บททัี่ 2 สมดุลเคมี

รูปภาพของ srsnarumon

บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ

รูปภาพของ srsnarumon

สมบัติของธาตุและสารประกอบ

เรื่อง สารและสมบัติของสาร

รูปภาพของ srsnarumon

 

เรื่อง  สารและสมบัติของสาร

บทที่ 4 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

รูปภาพของ srsnarumon

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

บทที่ 1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

รูปภาพของ srsnarumon

      

เคมี ม.6 ภาคเรียนที่1 /2554

รูปภาพของ srsnarumon

 

Smile  เคมี ม.6 ภาคเรียนที่1 /2554  Smile

เคมี ม.6 ภาคเรียนที่1 /2554

รูปภาพของ srsnarumon

 

Smile  เคมี ม.6 ภาคเรียนที่1 /2554  Smile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์