บล็อกของ kalayarat

กีฬาเน็ตบอล (Net Ball)

รูปภาพของ kalayarat

ประวัติกีฬาเนตบอล

พฤติกรรมมนุษย์

รูปภาพของ kalayarat

ทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์
ตามแนวคิดของ “คาร์ล กุสตาฟ จุง” (Carl Gustav Jung)

ส่งงานวิชาสุขศึกษาม.6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ kalayarat

ให้นักเรียน ม.6/3 แจ้ง Node ของนักเรียนที่ทำไว้ ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21209 
ตรง .....แสดงความคิดเห็น .......  ส่งภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552  นะคะ

ส่งงานวิชาสุขศึกษาม.6/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ kalayarat

ให้นักเรียน ม.6/8 แจ้ง Node ของนักเรียนที่ทำไว้ ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21209 
ตรง .....แสดงความคิดเห็น .......  ส่งภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552  นะคะ

ส่งงานวิชาสุขศึกษาม.6/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ kalayarat

ให้นักเรียน ม.6/7 แจ้ง Node ของนักเรียนที่ทำไว้ ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21209 
ตรง .....แสดงความคิดเห็น .......  ส่งภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552  นะคะ

ส่งงานวิชาสุขศึกษาม.6/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ kalayarat

ให้นักเรียน ม.6/6 แจ้ง Node ของนักเรียนที่ทำไว้ ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21209 ตรง .....แสดงความคิดเห็น ....... ส่งภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552 นะคะ

ส่งงานวิชาสุขศึกษาม.6/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ kalayarat

ให้นักเรียน ม.6/5 แจ้ง Node ของนักเรียนที่ทำไว้ ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21209 
ตรง .....แสดงความคิดเห็น .......  ส่งภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552  นะคะ

ส่งงานวิชาสุขศึกษาม.6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ kalayarat

ให้นักเรียน ม.6/4 แจ้ง Node ของนักเรียนที่ทำไว้ ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21209
ตรง .....แสดงความคิดเห็น ....... ส่งภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552 นะคะ

ส่งงานวิชาสุขศึกษาม.6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ kalayarat

<ให้นักเรียน ม.6/ แจ้ง Node ของนักเรียนที่ทำไว้ ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21209 ตรง .....แสดงความคิดเห็น ....... ส่งภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552 นะคะ

ส่งงานวิชาสุขศึกษาม.6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ kalayarat

ให้นักเรียน ม.6/1 แจ้ง Node ของนักเรียนที่ทำไว้ ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21209 
ตรง .....แสดงความคิดเห็น .......  ส่งภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552  นะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์