บล็อกของ shp07290

โครงสร้างของใบ

รูปภาพของ shp07290

โครงสร้างของใบ

1. โครงสร้างภายนอกของใบ

โครงสร้างของลำต้น

รูปภาพของ shp07290

โครงสร้างของลำต้น

โครงสร้างของพืช

รูปภาพของ shp07290

โครงสร้างของราก:: แบ่งได้ 4 บริเวณ คือ

ตัวอย่างโครงงาน

รูปภาพของ shp07290

         เรื่อง รูปแบบการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ 

                ส่วนประกอบ
      1. ชื่อบล๊อก
      2. เกี่ยวกับโครงงาน  (ก)
      3. กิตติกรรมประกาศ (ข)

โครงงานคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ shp07290

 

แกงเหลือง

รูปภาพของ shp07290

 

แกงเหลืง

รูปภาพของ shp07290

 

แกงฮังเล

รูปภาพของ shp07290

 

เครื่องปรุง

คอบอลไทย

รูปภาพของ shp07290

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์