บล็อกของ sss28207

การจัดการปกครอง

รูปภาพของ sss28207
 
     
 
 
กฎหมายและการศาล

การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาปลาย

รูปภาพของ sss28207
สมัยอยุธยาตอนปลาย

การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง

รูปภาพของ sss28207
สมัยอยุธยาตอนกลาง

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและสอดคล้องกับอาณาเขตที่ขยายออกไป ดังนี้

การเมืองการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้น

รูปภาพของ sss28207
สมัยอยุธยาตอนต้น

ในช่วงตอนต้นของอาณาจักรหรือก่อนรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาณาจักรอยุธยาได้มีการจัดรูปแบบการปกครองเมืองต่าง ๆ ออกเป็นส่วนกลางและหัวเมือง ดังนี้

การแผ่ขยายอำนาจ

รูปภาพของ sss28207
การแผ่ขยายอำนาจของมหากษัตริย์

การเมืองการปกครอง

รูปภาพของ sss28207
การเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยา

ย้อนรอยไทยสมัยอยุธยา

รูปภาพของ sss28207
        

การสถาปนากรุงศรีอยุธยา

รูปภาพของ sss28207

                                                                                 
การสถาปนากรุงศรีอยุธยา

โรคร้ายที่มากับภัยน้ำท่วม

รูปภาพของ sss28207

มหันตภัยน้ำท่วมกรุงเทพ 2554

รูปภาพของ sss28207
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์