บล็อกของ pnckruuciap

ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/5 ภาคเรียนที่ 1/2555

รูปภาพของ pnckruuciap

ส่งงานที่  node  นี้นะคะ

ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/4 ภาคเรียนที่ 1/2555

รูปภาพของ pnckruuciap

ส่งงานที่  node  นี้นะคะ

งานที่ 2 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ  (......) คือ
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (.....) คือ
3. การประมวลผลมีกี่แบบ
4. การประมวลผลแบบโต้ตอบ คือ

ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/2 ภาคเรียนที่ 1/2555

รูปภาพของ pnckruuciap

ส่งมาที่โหนดนี้นะคะ 
งานที่ 2
1. ข้อมูล (.....)คือ
2. สารสนเทศ (....)คือ
3. เทคโนโลยี่ (...)คือ
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (...) คือ
5. อินเทอร์เน็ต (...) คือ
บอกที่มาด้วยว่ามาจากเว็บไหน

ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4/3

รูปภาพของ pnckruuciap

ส่ง  node  มาที่นี่

งานที่ 1 สมัคร www.thaigoodview.com ชื่อผู้ใช้ขึ้นต้นด้วย pnc.....

 

ง31101 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/1

รูปภาพของ pnckruuciap

 งานที่ 6 ให้กำหนดหัวเรื่อง ในบทที่ 1 เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ


กำหนดให้ตัวอักษรมีความหนา (Bold)
<b>...</b>


กำหนดให้มีการขึ้นบรรทัดใหม่ (Line Break)
เช่น
ข้อความ.......................<br>

กำหนดให้ตัวอักษรมีความเอียง (Italic)

การอบรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Scratch

รูปภาพของ pnckruuciap

การอบรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Scratch
วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2555  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2
โีรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

แอนิเมชั่นกับการสร้างสรรค์ ม. 2 2/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

ส่งงาน

สอบกลางภาค

รูปภาพของ pnckruuciap

1. Microsoft  access  เป็นโปรแกรมใช้ทำอะไร  อธิบายให้ได้ใจความ ไม่ต้องไปคัดลอกมา

ตอบ ใช้ทำระบบฐานข้อมูล คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน

2. ข้อมูล หมายถึง ข้อใด

flash cs3 5-4

รูปภาพของ pnckruuciap

banner ป้ายโฆษณา

http://www.tempf.com/getfile.php?id=1157637&key=4f1d283c70cb4

ตัวหนังสือวิ่ง

งานสร้างฐานข้อมูล Access 2007 M-402

รูปภาพของ pnckruuciap

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 81 คน กำลังออนไลน์