บล็อกของ pnckruuciap

ง21103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2/1 ครูเดือนฉาย หนูแสนดี

รูปภาพของ pnckruuciap

หน่วยที่ 2 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
 

ง30232 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5/3

รูปภาพของ pnckruuciap

ง30232  เทคโนโลยีสารสนเทศ 5

สอนเสริม ม. 5/1 thaigoodview-cyberscout-photoshop cs3

รูปภาพของ pnckruuciap

 


 

งานสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ง20205 เพิ่มเติม ม. 1 2554

รูปภาพของ pnckruuciap

  ขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม E-Book System
1. Start >  All  Programs > E-Book System > FlipAlbum
Vista Pro > FlipAlbum Pro
2. มีเมนูคำสั่ง  12  เมนู  เช่น File Folder Edit View Flip To Bookmarks  Markers  Fovorites  Tools  CD Maker Options Help

   การสร้างหนังสือเล่มใหม่
   วิธีที่ 1 คลิกที่ Flie  NewBook  

หัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5/4 ครูเดือนฉาย หนูแสนดี

รูปภาพของ pnckruuciap

หน่วยที่ 1 หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีี
1.การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
ปัญหา คือ สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ต้องหาทางแก้ไข การแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน ต้องอาศัยกระบวนการคิด

งานเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ง20209 ม.3 ครูผู้สอนครูเดือนฉาย หนูแสนดี

รูปภาพของ pnckruuciap

คำสั่ง  แทรกรูปภาพในภาษา HTML
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE></HEAD>
<BODY><CENTER>นี่คือภาพดาราคนโปรดของฉัน><BR>
<IMG SRC="mam.gif" BORDER=0 WIDTH=120 HIGHT=120 ALT="Super Star"><BR>
ลองทายดูซิว่าเธอคือใคร<BR>
</CENTER>

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ง31101 ม. 4/4 ครูผู้สอน ครูเดือนฉาย หนูแสนดี

รูปภาพของ pnckruuciap

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม .4 หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ หน่วยที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 3 ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 4 คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 2.หน่วยประ

งานสร้างและตกแต่งกราฟิก ง20207 ม. วิชาเพิ่มเติม 1/2554 ครูเดือนฉาย หนูแสนดี

รูปภาพของ pnckruuciap

สอบปลายภาค 1/2554
1. พาเลตเลเยอร์ มีหน้าที่ทำอะไร ตอบ.
2. การสร้างเอกสารหน้าใหม่ มีขั้นตอนอย่างไร ตอบ.
3. พาเลตเนวิเกเตอร์ มีหน้าที่ทำอะไร ตอบ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ง21103 2/5 ครูผู้สอนนางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี

รูปภาพของ pnckruuciap

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ง31101 M. 4/1

รูปภาพของ pnckruuciap

1.หน่วยรับเข้าข้อมูล(Input Unit) ทำหน้าที่.....
เช่น.....
2. แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด มีกี่ปุ่ม  .....
3.เมาส์ (Mouse) ประกอบไปด้วย......
4.ออปติคัลวีลเมาส์ (optical wheel mouse) ทำงานแบบ.....
5.เครื่องกราดภาพ(scanner)มีลักษณะอย่างไรอธิยาย....

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak