บล็อกของ pnckruuciap

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ง31101 ม. 4/3 ครูผู้สอน ครูเดือนฉาย หนูแสนดี

รูปภาพของ pnckruuciap

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4
1.องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
2.หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
3.ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เรียนซ่อมเสริมวิชาคอมพิวเตอร์ ม. 3

รูปภาพของ pnckruuciap

1.ภาษาคอมพิวเตอร์มี  .......ระดับ ......เช่นอะไรบ้าง
2.ภาษาแอสเซมบลี มีลักษณะอย่างไร...
3.ภาษาเครื่อง คือภาษาใด....ลักษณะ...
4.ภาษาซี มีรูปแบบใด.....อธิบาย
5.ภาษาปาสคาล คำสั่งขึ้นต้น......

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ครูเดือนฉาย หนูแสนดี วิชา การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่่นยนต์ 3 ม. 3/7

รูปภาพของ pnckruuciap

สอบปลายภาค คะแนนเดี่ยว ทำในสมุด
1. PBASIC  คืออะไร    2. ABS  เป็นคำสั่งอะไร
3. SOR  เป็นคำสั่งอะไร  4. DCD  เป็นคำสั่งอะไร
5. NCD เป็นคำสั่งอะไร  6. SIN เป็นคำสั่งอะไร
7. COS เป็นคำสั่งอะไร  8. AUXIO เป็นคำสั่งอะไร

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ครูเดือนฉาย หนูแสนดี โพธินิมิตวิทยาคม วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ม. 3

รูปภาพของ pnckruuciap

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม. 1

รูปภาพของ pnckruuciap

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ

2. สารสนเทศ คือ


3.ข้อมูล  คือ

4. ข้อมูลปฐมภูมิ คือ

5. ข้อมูลทุติยภูมิ คือ 

ที่มา :

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ม. 2

รูปภาพของ pnckruuciap

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  ม. 2

ใบงานที่ 1 ส่งไม่เกินวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554  เวลา  18.00 น.ทำลงในสมุดด้วยค่ะ 
1. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม microsoft power point 2007  คือ
2. ถ้าต้องการแทรกรูปภาพ มีวิธีการใด อธิบาย 

ชุมนุมการสร้างสื่อการสอน คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

รูปภาพของ pnckruuciap

ชุมนุม การสร้างสื่อ

1 ดช.นันทวัฒน์ พรหมชาติ ม.1/6

2 ดช.อนุชาติ คำก๋าิ ม. 1/5

3 ดช.ยุทธนา ทุมวงศ์ ม. 1/6

4 ดช.จิรวัฒน์ ฐิตมาดี ม. 2/6

5 ดช.สุพศิน สมบุญดี ม. 2/7

6 ดช.อรรธพล คลังศรี ม. 2/5

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ครูเดือนฉาย หนูแสนดี การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ 1 ระดับ ม. 2 ภาคเรียนที่ 1/2554 โพธินิมิตวิทยาคม

รูปภาพของ pnckruuciap

I -Box   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.learners.in.th/blog/kruuduanchai/

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ครูเดือนฉาย หนูแสนดี การตกแต่งภาพกราฟิก ม. 2 ภาคเรียนที่ 1/54 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

รูปภาพของ pnckruuciap

โปรแกรมที่ใช้คือ  Adobe Photoshop CS3  เข้าไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ข้างล่างนี้ค่ะ

http://aster.spu.ac.th/file/user/66/66/upload/doc_train/photoshopCS3.pdf

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ครูเดือนฉาย หนูแสนดี ง20206 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิสก์ ม. 1 ภาคเรียนที่ 1/2554 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

รูปภาพของ pnckruuciap

โปรแกรมที่ใช้ คือ E-book systems - FlipAlbum Pro

ใบงานที่ 1
1. การเข้าใช้งานโปรแกรม FlipAlbum Pro มีขั้นตอนดังนี้......
2. การสร้างหนังสือเล่มใหม่ มีขั้นตอนอย่างไร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak