บล็อกของ bd5juree

ยากับชีวิต

รูปภาพของ bd5juree

ให้นักเรียนทบทวนและวิเคราะห์สภาพสุขภาพนักเรียนและคอบครัว  โดยตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความหมายของคำว่า สุขภาพ

2. นักเรียนมีวิธีส่งเสริมสุขภาพตนเองและครอบครัวอย่างไรบ้าง

ไปมาเลเซีย

รูปภาพของ bd5juree

พวกเรารวม 41 ชีวิต มีนักเรียน 22 คน ครู 19 คน รวมตัวกันที่ลานตลาดนัดวัดสวนใหญ่ก่อนเวลานัดเล็กน้อย วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา

กิจกรรมที่ 14 การทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูก

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  14  การทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูก

จุดประสงค์ 

กิจกรรมที่ 13 ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  13  ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก

จุดประสงค์ 

1.   เพื่อให้นักเรียนศึกษาปัญหาเกี่ยวกับกระดูกต่างๆ
2.   เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการบำรุงรักษากระดูกในร่างกาย

กิจกรรมที่ 11 ส่วนประกอบของกระดูก

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  11  ส่วนประกอบของกระดูก

จุดประสงค์ 

1.    เพื่อให้นักเรียนทำการทดลองหาส่วนประกอบของกระดูก
2.    เพื่อให้นักเรียนจำแนกส่วนประกอบของกระดูกได้

กิจกรรมที่ 10 กระดูกในร่างกาย

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  10  กระดูกในร่างกาย

จุดประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักกระดูกต่างๆในร่างกายของคน
2.  เพื่อให้นักเรียนจำแนกกระดูกตามลักษณะโครงสร้างร่างกายได้

หน่วยที่ 2 พืชและการเจริญเติบโต

รูปภาพของ bd5juree

หน่วยที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

รูปภาพของ bd5juree

 

แนวคำตอบกิจกรรมที่ 5

รูปภาพของ bd5juree

 

 

 

กิจกรรมที่ 5 โครงสร้างผิวหนัง

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  5  โครงสร้างผิวหนัง
จุดประสงค์ 
1.  ศึกษาลักษณะของผิวหนังบริเวณต่างๆกันของร่างกาย
2. เพื่อให้นักเรียนบอกความแตกต่างของผิวหนังบริเวณต่างๆกันของร่างกาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์