บล็อกของ nws_ketmanee

งานชิ้นที่ 4

รูปภาพของ nws_ketmanee

งานชิ้นที่ 3

รูปภาพของ nws_ketmanee

งานชิ้นที่ 3

รูปภาพของ nws_ketmanee

งานชิ้นที่ 2

รูปภาพของ nws_ketmanee

งานชิ้นที่ 1

รูปภาพของ nws_ketmanee

ชื่อ เด็กหญิงเก็จมณี  แหล่งหล้า


name  ketmanee  langlha


ชื่อเล่น  ไหม


ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/2    เลขที่ 1


เกิดวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2542


งานชิ้นที่ 3

รูปภาพของ nws_ketmanee

ชื่อกลุ่ม  หนองแวงแอกชั่น    จำกัดมหาชน

สมาชิกในกลุ่ม

1. เด็กหญิง   บุษกร  จงรักษ์

2.เด็กหญิง   เก็จมณี  แหล่งหล้า

3.เด็กหญิง   สุรีย์พร  สว่างศรี

4.เด็กชาย   สิธิพล     กุดสง

งานชิ้นที่ 3

รูปภาพของ nws_ketmanee

ชื่อกลุ่ม  หนองแวงแอกชั่น    จำกัดมหาชน

สมาชิกในกลุ่ม

1. เด็กหญิง   บุษกร  จงรักษ์

2.เด็กหญิง   เก็จมณี  แหล่งหล้า

3.เด็กหญิง   สุรีย์พร  สว่างศรี

4.เด็กชาย   สิธิพล     กุดสง

งานชิ้นที่ 3

รูปภาพของ nws_ketmanee

ชื่อกลุ่ม  หนองแวงแอกชั่น    จำกัดมหาชน

สมาชิกในกลุ่ม

1. เด็กหญิง   บุษกร  จงรักษ์

2.เด็กหญิง   เก็จมณี  แหล่งหล้า

3.เด็กหญิง   สุรีย์พร  สว่างศรี

4.เด็กชาย   สิธิพล     กุดสง

ควานรู้สึกดีๆๆ

รูปภาพของ nws_ketmanee

เห็นความดีของครู คูรคอยส่งแรงพลังกำลังใจให้กับนักเรียนคอยดุแล

ตอนกลางวันไม่มีข้าวกินครูก็ให้ข้าวกิน

ครูคอยพลักดันส่งให้เราไปถึงฟังด้วยแรงรักแรงศัธศรัทธา

ครุคอยเป้นแรงใจให้กับนักเรียน

รายงานตัว

รูปภาพของ nws_ketmanee

สวัสดีค่ะครูยุ้ยคนสวย หนูชื่อ เด็กหญิง เก็จมณี แหล่งหล้า เกิดวันที่ 16 พฤสจิกายน พ.ศ 2542

ขณะนี้เรียนอญู่ชั้น ม.1/2   เลขที่  1

อาหารที่ชอบ ตำยำทะเล และ ส้มตำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์