บล็อกของ nws_ponphapa

ชิ้นงานที่ 4

รูปภาพของ nws_ponphapa

ชิ้นงานที่ 2

รูปภาพของ nws_ponphapa

ชิ้นงานที่ 3

รูปภาพของ nws_ponphapa

รายงานชิ้นที่ 1

รูปภาพของ nws_ponphapa

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ  เด็กหญิง   พรประภา   รุ่งแสง


Name     Ponphapa     Rungsang

บรรยายความรู้สึกจากวิดิโอเพลงรางวัลให้ครู

รูปภาพของ nws_ponphapa

หนูฟัง   เพลงรางวัลครู

หนูรู้สึกสงสารครู  คุณครูสั่นสอนเรามา

คุณครูเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์

ของนักเรียนหนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่าจะ

ชิ้นงานที่ 1

รูปภาพของ nws_ponphapa

 ประวัติส่วนตัว

สวัสดีค่ะหนูชื่อ ด . ญ . พรประภา  รุ่งแสง    ชื่อเล่น น้องจีน    ชั้น ม. 1/1   เลขที่ 8

ชิ้นงานที่ ๑

รูปภาพของ nws_ponphapa

 ประวัติส่วนตัว

 สวัสดีค่ะหนูชื่อ ด . ญ .  พรประภา  รุ่งแสง   เลขที่  8   ชั้น ม. 1/1   ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

หน่ยวการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

รูปภาพของ nws_ponphapa

หน่วยการเรียนรู้ที่  1     ข้อมูลและสารสนเทศ

1) ข้อมูลหมายความว่าอะไร
ตอบ ข้อมูล คือ สิ่งต่างๆ หรือข้อเท็จจริงที่เราสนใจ ที่ได้รับจากประสาทสัมผัสหรือสื่อต่างๆ

รายงานตัว

รูปภาพของ nws_ponphapa

สวัสดีค่ะหนูชื่อ  ด . ญ . พรประภา    รุ่งแสง  ชั้น ม .

รายงานชิ้นที่ 1 แนะนำตัว

รูปภาพของ nws_ponphapa

สวัสดีค่ะหนูชื่อ  ด . ญ . พรประภา   รุ่งแสง  ชั้นป.6/2  เลขที่  12  ชื่อเล่น  จีน   เกิดวันที่  3  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2543

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์