บล็อกของ bcvpunjarat

งานชิ้นที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รูปภาพของ bcvpunjarat

Smileให้นักเรียนสร้าง blog ที่นักเรียนสนใจEmbarassed

อ่านใจคนใกล้ตัวจากการดื่มนม

รูปภาพของ bcvpunjarat

 

การสร้างชิ้นงาน ชื่อเล่น

รูปภาพของ bcvpunjarat

ให้นักเรียนใช้เครื่องมือ Regtangular Marquee Tool สร้างชิ้นงาน

1. สร้างชื่อเล่นของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ

2. บันทึกชื่อ Nicname.jpg

3.ส่งมาที่ blog

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระเพิ่ม ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูปัญจรัตน์ ทับเปีย

รูปภาพของ bcvpunjarat
  •  วิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
  • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระเพิ่ม ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูปัญจรัตน์ ทับเปีย

รูปภาพของ bcvpunjarat
  • วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
  • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
  • สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

ออนไลน์ไปกับ ครูปัญจรัตน์ ทับเปีย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รูปภาพของ bcvpunjarat

ออนไลน์ไปกับ ครูปัญจรัตน์ ทับเปีย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ออนไลน์ไปกับ ครูปัญจรัตน์ ทับเปีย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

รูปภาพของ bcvpunjarat

ออนไลน์ไปกับ ครูปัญจรัตน์ ทับเปีย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ออนไลน์ไปกับ ครูปัญจรัตน์ ทับเปีย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ bcvpunjarat

ออนไลน์ไปกับ ครูปัญจรัตน์ ทับเปีย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ออนไลน์ไปกับ ครูปัญจรัตน์ ทับเปีย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ bcvpunjarat

ออนไลน์ไปกับ ครูปัญจรัตน์ ทับเปีย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

          งานครั้งที่ 1    งานครั้งที่ 2   งานครั้งที่ 3

ออนไลน์ไปกับ ครูปัญจรัตน์ ทับเปีย โรงเรียนบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี

รูปภาพของ bcvpunjarat

ออนไลน์ไปกับ ครูปัญจรัตน์  ทับเปีย โรงเรียนบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์