บล็อกของ jujome2011

ด.ช. ขยพฤฒ พิมเสน ม.3/4 เลฃที่31

ข้อ 1 ตอบ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา
แบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาได้ 3 ขั้นตอน คือ

ด.ช. ขยพฤฒ พิมเสน ม.3/4 เลฃที่31

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ ข้อละ 5 คะแนน

ด.ช. ชยพฤฒ พิมเสน ม.3/4 เลขที่31

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ ข้อละ 5 คะแนน

ด.ช. ชยพฤฒ พิมเสน ม.3/4 เลขที่ 31

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ตอบ

my vidfo

 ด.ช.  ชยพฤฒ  พิมเสน  ม.2/5 เลขที่25

 

ข้อความและรปภาพ

ด.ช.  ชยพฤฒ   พิมเสน  ม.2/5  เลขที่ 25

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์