บล็อกของ twshatsarin

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ีทีี่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

1.ให้นักเรียนลงทะเบียนในเว็บไซต์ thaigoodview.com

2. เข้ามารายงานตัวที่  thaigoodview.com/node/113257  เลือกปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2

    งานครั้งที่่ 1  ห้อง ม.1/1  ในส่วนแสดงความคิดเห็น

 

ห้องเรียนครูหัสรินทร์ ดอนดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3

 งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3

ไดโนเสาร์

 


ไดโนเสาร์


  ที่มา :  http://www.thaigoodview.com/files/u77330/dino2.jpg


 


 


 


 

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2556


งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)


1.สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
2.สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ 
  (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
3.ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพ ให้ถูกต้อง


**  ส่งงานภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ภายในเวลา 23.30 น. **

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556

 

 


สวัสดีนักเรียนทุกคน เปิดเทอมใหม่แล้วขอให้นักเรียนทุกคนเข้ามารายงานตัวด้วย


คลิกที่ แสดงความคิดเห็น และแจ้ง link  ของตนเอง  เช่น  www.thaigoodviw.com/user/123456 


 


             

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)


1.สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล


2.เข้ามารายงานตัวโดยแจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร  เช่น http://www.thaigoodview.com/user/21511
 


 

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2556

 งานครั้งที่ 2 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ทุกคน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ห้องเรียนครูหัสรินทร์ ดอนดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง

ทดสอบ

ห้องเรียนครูหัสรินทร์ ดอนดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง

 


 งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3


 งานครั้งที่ 1 | งานครั้งที่ 2 | งานครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์