บล็อกของ RSM lamun

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ส่งงาน

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้


 


1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง


 


2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง


 


3.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีมีลักษณะหรือองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง


 


4.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ส่งงาน

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้


1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง


2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง


3.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีมีลักษณะหรือองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง


4.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลขที่  1-6,25  ตอบข้อ 1,2    เลขที่  7-12,26,29  ตอบข้อ 3,4   เลขที่ 13-18,27  ตอบข้อ 5,6  


เลขที่ 19-24,28,30  ตอบข้อ 7,8 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1


1.ให้อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์  พร้อมทั้งบอกจุดประสงค์การใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7  ส่งงาน


ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้


1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง


2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง


3.โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีมีลักษณะหรือองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง


4.การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอย่างไร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8  ส่งงาน


คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลขที่ 1-6,25,26,33  ตอบข้อ 1-2   เลขที่  7-12 ,27,28 ตอบข้อ 3-4   เลขที่ 13-18,28,30  ตอบข้อ 5-6 


เลขที่ 19-24,31,32,34  ตอบข้อ 7-8  ตอบคำถามครูต่อไปนี้


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ส่งงาน


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14  ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้เป็นข้อ ๆ  ข้อละ 5 คะแนน

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายเป็นข้อ ๆ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ส่งงาน

ฃั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4  ส่งงาน  

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามมาเป็นข้อ ๆ  (ข้อละ 5 คะแนน) 

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง  อธิบายมาเป็นข้อ ๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์