บล็อกของ ynw39538

แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่ได้ศึกษา

น.ส.ปัทมาภรณ์  เชิญขุนทด
ม.6 ห้อง 8  เลขที่ 25
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 

ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย

น.ส.ปัทมาภรณ์  เชิญขุนทด
ม.6 ห้อง 8  เลขที่ 25
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 

ประเภทของภูมิปัญญาไทย

น.ส.ปัทมาภรณ์  เชิญขุนทด
ม.6 ห้อง 8  เลขที่ 25
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 

ภูมิปัญญาไทย

น.ส.ปัทมาภรณ์  เชิญขุนทด
ม.6 ห้อง 8  เลขที่ 25
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 

เครื่องแต่งกาย 4 ภาค

น.ส.ปัทมาภรณ์  เชิญขุนทด
ม.6 ห้อง 8  เลขที่ 25
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 

เครื่องแต่งกาย 4 ภาค

น.ส.ปัทมาภรณ์  เชิญขุนทด
ม.6 ห้อง 8  เลขที่ 25
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์