บล็อกของ montha03

รายงานตัว

ให้นักเรียนเข้าแนะนำตัวเองพร้อมประวัติส่วนตัวสั้น ๆ ดังนี้

My name is.....................

My nickname is................

My number is....................

I come from Pratom.........

ประวัติศาสตร์ไทย

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ หน้า 168

1. ภาคเหนือ มีภูเขากระจายเกือบทั้งภาค มีที่ราบเพียงเล็กน้อยคือที่ราบหุบเขา

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่ราบขนดใหญ่ตอนกลางของภาค ลักษณะเป็นที่ราบสูง

3. ภาคกลาง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์

กิจกรรมพัฒนาการคิด หน้า 108

สังคมศึกษา

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ที่ 1 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 4 ประเภทคือ

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ)

2. เทศบาล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์