บล็อกของ rsm51677

ด.ช.ศิริวัฒน์ รักสถิตกุล ม.3/7ข เลขที่ 45

ใบงานที่ 2

1.ให้บอกวัตถุประสงค์ของการนำเสนองานมีอะไรบ้าน ตอบเป็นข้อ ๆ ให้ละเอียด

ตอบ 1.เพื่อให้รับทราบข้อมูลตามที่ถ่ายทอด

ด.ช.ศิริวัฒน์ รักสถิตกุล ม.3/7 ข เลขที่ 45

ใบงานที่ 1

1. อาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศ อะไรบ้าง

ตอบ 10 ประเทศ ได้แก่ 1.ประเทศไทย

2.ประเทศกัมพูชา

3.ประเทศมาเลเซีย

4.ประเทศสิงคโปร์

ด.ช.ศิริวัฒน์ รักสถิตกุล ม.3/7 (ข) เลขที่ 45

1. อาเซียนมีกี่ประเทศ อะไรบ้าง

2. อาเซียนบวก 3 มีประเทศอะไรบ้าง

3. การที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนมีผลกระทบทางบวกอย่างไร

1.ตอบ 10 ประเทศ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า

ด.ช.ศิริวัฒน์ รักสถิตกุล ม.3/7 (ข) เลขที่ 45

1. อาเซียนมีกี่ประเทศ  อะไรบ้าง

2. อาเซียนบวก 3 มีประเทศอะไรบ้าง

3. การที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนมีผลกระทบทางบวกอย่างไร

ลิ้งอาจารย์ลมุน

http://www.thaigoodview.com/node/114007

การเชื่อมโยงลิ้งค์ในตาราง


การเชื่อมโยง (ลิงค์)

ห้องเรียนของ ด.ช.ศิริวัฒน์ รักสถิตกุล

ห้องเรียนของ ด.ช.ศิริวัฒน์ รักสถิตกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 124 คน กำลังออนไลน์