บล็อกของ nwkuraiwan

การอ้างอิง

รูปภาพของ nwkuraiwan

๑. บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย                 


ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, / /ปีที่พิมพ์. 


ตัวอย่าง


กิตติกร  มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์, ๒๕๔๔.


๒. บรรณานุกรมหนังสือภาษาอังกฤษ


ชื่อสกุล. / ชื่อต้น / ชื่อกลาง(ถ้ามี). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์./ /เมืองที่พิมพ ์/:

เฉลยแบบฝึก

รูปภาพของ nwkuraiwan

กิจกรรมที ๑.๑

๑. สามก๊ก

๒. กุมาร

๓. บุญหลง

๔. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

๕. ราชาธิราช

๖. สามก๊ก

๗. อุทัยธานี

๘. สมเด็จพระเจ้าตากสิน

หัวข้อมัทรี

รูปภาพของ nwkuraiwan
   

ส่วนประกอบของรายงานวิชาการ

รูปภาพของ nwkuraiwan

1. ส่วนนำ  ประกอบด้วย ปกนอก หน้าปกใน คำนำ และสารบัญ 
           ปกนอก ประกอบด้วย ชื่อเรื่องของรายงาน ชื่อผู้จัดทำ ชื่อรายวิชา คณะวิชา มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษา และปีการศึกษา

ขั้นตอนการเขียนรายงาน

รูปภาพของ nwkuraiwan

โวหาร

รูปภาพของ nwkuraiwan

มัทรี

รูปภาพของ nwkuraiwan

ผู้แต่ง

ภาระงาน

รูปภาพของ nwkuraiwan
สรุปความหมายของรายงานวิชาการ 
สำรวจเลือกเรื่อง ตั้งชื่อเรื่อง และกำหนดขอบเขตของเรื่อง

แนวทางในการวิจารณ์วรรณกรรม

รูปภาพของ nwkuraiwan

การเขียนวิจารณ์หนังสือ

รูปภาพของ nwkuraiwan

     การวิจารณ์หนังสือเป็นวิธีศึกษาวรรณกรรมที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะนอกจากผู้วิจารณ์จะได้รู้จักวรรณกรรมเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งแล้วยังชี้ชวนให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของวรรณกรรมนั้นด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์