บล็อกของ clumzy

เว็บไซด์ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์

เว็บไซด์ตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์6

6 ราคาพอสมควร

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์5

5 ความสวยงาม

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์4

4 ความสะดวกสบายในการใช้

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์3

3 ความแข็งแรง

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์2

2 ความปลอดภัย

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์1

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

1 หน้าที่ใช้สอย

ความหมายของการออกแบบอุตสาหกรรม3

การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ เข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์ การนำองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงปร

ความหมายของการออกแบบอุตสาหกรรม2

การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมมีความแปลกใหม่ขึ้น เช่น เก้าอี้เราทำขึ้นมาใช้ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆก็เกิดความเบื่อหน่ายในรูปทรง เรา

ความหมายของการออกแบบอุตสาหกรรม1

ความหมายของการออกแบบอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์