บล็อกของ cpd23458

ผู้จัดทำ

 

ด.ญ.ศิริอัมพร  ศรีสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

ครูพิชภัชกัญจน์  ปานเผือก ครู คศ.1 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

หน้าหลัก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล

อ้างอิง

ี1.http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=471&directory=1779&contents=15861

2.http://panchalee.wordpress.com/2011/06/17

3.http://sahutchaisocialwork.wordpress.com

4.http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538974775&Ntype=19

5.http://www.lks.ac.th/kukiat/student/betterroyal/social/46.html

การกำหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล

 

 1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ค้นหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้นำการวิจัยมาใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้

ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย

 

การพัฒนาคุณภาพประชาชน

1. การให้การศึกษาแก่ประชากรทุกรูปแบบ 
2. การให้บริการด้านการสาธารสุขและอาหารโภชนาการ 
3. การควบคุมอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร 

การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน

การใช้สิ่งอื่นทดแทน


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์