บล็อกของ RSM 52508

ด.ช.ศักยภาพ ปอสูงเนิน ม.3/7 เลขที่ 38

 

 

 

 

1.การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในค้านใดบ้าง

 

ตอบ 1.ความสามารถในการสือสาร2.ความสามารถในการคิด3.ความสามารถในการแก้ปัญหา4.ความสามารถการใช้ทักษะชีวิต5.ความสามารถในการใช้เทดโนโลยี

2.นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง

 

ตอบ โครงงานเพื่อการศึกษาเช่นทำโครงงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือไม่ก็จัดสื่อสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

3.โครงงานคอบพิวเตอร์ที่ดีมีลักษณะหรือองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง

ด.ช.ศักยภาพ ปอสูงเนิน ม.2/7 เลขที่ 35

ใบงานที่ 3 ให้ตอบคำถามดังนี้

ด.ช. ศักยภาพ ปอสูงเนิน ม.2/7 เลขที่ 35

1.  การเพิ่มหน้ากระดาษ ตอบ คลิกขวาแล้วกด insert page

2.  การเปลี่ยนปก ตอบ คลิกขวา แล้วกด pageproperpies

3.  การใส่สีพื้นหลัง ตอบ คลิกขวา แล้วกด pageproperpies

4.  การใส่สันหนังสือ ตอบ Options เลือก Book binder

ด.ช.ศักยภาพ ปอสูงเนิน ม.2/7 เลขที่ 35

1 ตอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง  ประกอบไปด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ สามารถเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

2 ตอบ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์