บล็อกของ rsm53107

องค์ประกอบพื้นฐานและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบพื้นฐานและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบพื้นฐานและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบพื้นฐานและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบพื้นฐานและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบพื้นฐานและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบพื้นฐานและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการแทรกกราฟ

ใบงานที่ 4  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกกราฟ มาเป็นข้อๆ

1.  เข้าโปรแกรม Microsoft Word 2007

ขั้นตอนการแทรกรูปภาพ

ใบงานที่ 3  ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการแทรกรูปภาพมาเป็นข้อๆ

1.  เข้าไปโปรแกรม Microsoft Word 2007

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใบงานที่ 3 ให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 1. ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์