บล็อกของ blm18360

งานคอม ม.2 ใบงานที่ 6

ใบงานที่ 6 คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอ

งานวิชาคอมพิวเตอร์ม.2 ใบงานที่5

ใบงานที่ 5คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

งานวิชาคอมพิวเตอร์ม.2 ใบงานที่4

ใบงานที่ 4 คำชี้แจ้ง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด    1.ข้อ

ใบงานคอมพิวเตอร์ ม.2

ใบงานที่1
เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ด.ช.พีชชากร  แก้วศรัทธา

ชั้น ม.2/7

เลขที่6

ครูที่ปรึกษา

ครู สุพจน์  ปัญญาริกานนท์

ครู ปรางทอง  ปัญญาริกานนท์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 174 คน กำลังออนไลน์