บล็อกของ chrprasert

งานกลุ่ม ม.๓ ภาคเรียนที่ ๒

รูปภาพของ chrprasert

นักเรียนจงแบ่งกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน  ๑๐  คนแล้วทำรายงานตามหัวข้อต่อไปนี้ส่งครูทาง thaigoodveiw.com  ภายในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เวลา  ๒๔.๐๐  น.
๑.  ประวัติโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

แบบทดสอบหลักสังเกคคำไทยและคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ

รูปภาพของ chrprasert

            แบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียน
เรื่อง  หลักสังเกตคำไทยและคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

หลักสังเกตคำไทยที่ยืมมาจากภาษาตะวันตก

รูปภาพของ chrprasert

ภาษาตะวันตก คือ ภาษทางยุโรปและอเมริกา คนไทยรับอารยธรรมทุกด้านทั้งภาษา วรรณคดี ส่งของเครื่องใช้ การศึกษา จึงรับเอาภาษาจากชาวตะวันตกมาใช้มาก

หลักสังเกตคำไทยที่ยืมมาจากภาษาตะวันตก

คำไทยที่ยืมมาจากภาษาจีน

รูปภาพของ chrprasert

ภาษาจีนเป็นภาษาของชาติที่มีอารยธรรมมานานตั้งแต่โบราณ คนไทยรับภาษาจีนโดยผ่านการติดต่อค้าขาย การรับสิ่งของจากจีนมาใช้และทางด้านวรรณกรรม วรรณคดี

คำไทยที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤต

รูปภาพของ chrprasert

 

คำไทยที่ยืมมาจากภาษาบาลี

รูปภาพของ chrprasert

ภาษาบาลีเป็นภาษาของชาวอินเดียโบราณ ใช้ในศาสนาพุทธนิกายหินยาน คนไทยรับศาสนาพุทธและรับคำจากภาษาบาลีมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ

 หลักสังเกตคำไทยที่มาจากภาษาบาลี

หลักสังเกตคำไทยที่ยืมมาจากาษาเขมร

รูปภาพของ chrprasert

หลักสังเกตคำไทยที่ยมมาจากภาษาเขมร

        คำเขมรที่เรารับมาใช้ในภาษาไทยส่วนมากมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเสียใหม่ ทั้งนี้เป็นเพราะมี

หลักสังเกตคำไทย

รูปภาพของ chrprasert

หลักสังเกตคำไทย

หลักสังเกคคำไทยและคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ

รูปภาพของ chrprasert

คำยืมภาษาต่างประเทศที่มีใช้ในภาษาไทย
 

แบบทดสอบเรื่อง ประโยค (ตามแนวคิดใหม่)

รูปภาพของ chrprasert

                  แบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียน
                    เรื่อง  ประโยคและหน้าที่ของประโยค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak