บล็อกของ srkkawita

ส่งงานครั้งที่ 2

รูปภาพของ srkkawita

ห้อง 2/3  ส่งงานครั้งที่ 2

การส่งงานครั้งที่ 3 ห้อง 2/2

รูปภาพของ srkkawita

คำสั่ง  1. ให้นักเรียนเลือกหัวข้อเพื่อจัดทำบล็อกโดยเลือกให้มีการผสมผสานกันระหว่างการสร้างเนื้อหาโดยบล็อก  กับการสร้างเนื้อหาวิชากำหนดให้สร้างบล็อก 1 หัวข้อ และสร้างเนื้อหาวิชา 2 หัวข้อ

งานครั้งที่ 2

รูปภาพของ srkkawita

คำสั่ง  1. ให้นักเรียนเลือกหัวข้อเพื่อจัดทำบล็อกโดยเลือกให้มีการผสมผสานกันระหว่างการสร้างเนื้อหาโดยบล็อก  กับการสร้างเนื้อหาวิชากำหนดให้สร้างบล็อก 1 หัวข้อ และสร้างเนื้อหาวิชา 2 หัวข้อ

เว็บล็อค กวิตา

รูปภาพของ srkkawita

ห้องเรียนนี้  เป็นห้องเรียนของกวิตา  อินธิสาร

งานครั้งที่  1  แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์

งานครั้งที่ 2  อาณาจักรกรุงศรีอยุทธยา

งานครั้งที่ 2

รูปภาพของ srkkawita

1.  www.thaigoodview.com/node/149083 

1.  อาณาจักร

2.  อาณาจักรกรุงธนบุรี

 

 

 

 

 

งานครั้งที่ 2

รูปภาพของ srkkawita

งานครั้งที่ 2 ห้อง 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ให้นักเรียนสร้าง node ขึ้น 2 node
1. อาณาจักรกรุงศรีอยุทธยา
2. อาณาจักรกรุงธนบุรี

เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งงานที่ ห้องเรียนของตัวเอง เป็นงานครั้งที่ 2

ใบกิจกรรม เรื่อง การเลือกข้อความ

รูปภาพของ srkkawita

1.   อธิบายการเลือกข้อความในแต่ละแบบ

      ตอบ  การเลือกข้อความมี 4 วิธีดังนี้

               1.  การเลือกข้อความด้วยการใช้เมาส์

ส่งงานห้อง 2/4

รูปภาพของ srkkawita

ส่งงานห้อง 2/4 ปีการศึกษา 2555

งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ srkkawita
งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2/2555

งานครั้งที่ 1

รูปภาพของ srkkawita
งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2/2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์