บล็อกของ snkpatcharaporn

ห้องเรียนอาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ snkpatcharaporn


สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ

ห้องเรียนอาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ snkpatcharaporn


พบกันเร็วๆ นี้...

งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

    ให้นักเรียนสร้างบล็อกคนละ 1 ชิ้น โดยให้นักเรียนหาข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับภัยอันตรายของการใช้อินเเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีต่างๆ
    แทรกรูปประกอบอย่างน้อย 1 รูป หรืออาจจะแทรก Clip VDO มาด้วยก็ได้ (อย่าลืมอ้างอิงแหล่งที่มา)
    วิเคราะห์ข่าวตามหัวข้อดังนี้ 1.ปัญหาที่เกิดขึ้น 2.สาเหตุของปัญหา 3.ผลกระทบในด้านต่างๆ 4.วิธีการแก้ไขปัญหา

งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

    ให้นักเรียนสร้างบล็อกคนละ 1 ชิ้น โดยให้นักเรียนหาข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับภัยอันตรายของการใช้อินเเตอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีต่างๆ
    แทรกรูปประกอบอย่างน้อย 1 รูป หรืออาจจะแทรก Clip VDO มาด้วยก็ได้ (อย่าลืมอ้างอิงแหล่งที่มา)
    วิเคราะห์ข่าวตามหัวข้อดังนี้ 1.ปัญหาที่เกิดขึ้น 2.สาเหตุของปัญหา 3.ผลกระทบในด้านต่างๆ 4.วิธีการแก้ไขปัญหา

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  • ให้นักเรียนสร้างบล็อกคนละ 1 ชิ้น โดยให้นักเรียนเขียนรีวิวโปรแกรม (Freeware) มา 1 โปรแกรม

  • แทรกรูปประกอบอย่างน้อย 1 รูป

  • เนื้อหา ในบทความประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ 1.เกริ่นนำ 2.ความสามารถของโปรแกรม 3.รายละเอียดของโปรแกรม (ชื่อโปรแกรม,ผู้พัฒนา,ขนาด,ดาวน์โหลดได้จาก)

  • สามารถศึกษาวิธีการเขียนรีวิวได้ที่ http://www.freeware.in.th ของ อ.ศุภเดช

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  • ให้นักเรียนสร้างบล็อกคนละ 1 ชิ้น โดยให้นักเรียนเขียนรีวิวโปรแกรม (Freeware) มา 1 โปรแกรม

  • แทรกรูปประกอบอย่างน้อย 1 รูป

  • เนื้อหา ในบทความประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ 1.เกริ่นนำ 2.ความสามารถของโปรแกรม 3.รายละเอียดของโปรแกรม (ชื่อโปรแกรม,ผู้พัฒนา,ขนาด,ดาวน์โหลดได้จาก)

  • สามารถศึกษาวิธีการเขียนรีวิวได้ที่ http://www.freeware.in.th ของ อ.ศุภเดช

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 อาจารย์พัชราภรณ์ ราชประดิษฐ์

รูปภาพของ snkpatcharaporn

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1/2556 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์