บล็อกของ snk02949

หลักฐานสมัยทวารวดี

รูปภาพของ snk02949

หลักฐานที่ถูกค้นพบในสมัยทวารวดี

สถูปเจดีย์

ถูปเจดีย์สมัยทวารวดี คงจะสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้เป็นอุเทสิกเจดีย์ (เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์หรือบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว) มากที่สุด จากหลักฐานที่เหลืออยู่เพียงเฉพาะส่วนฐานนั้น สามารถแบ่งตามลักษณะแผนผังได้เป็น 4 รูปแบบใหญ่ๆ คือ ฐานรูปกลม ฐานรูปสี่เหลี่ยม ฐานรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม และฐานแปดเหลี่ยม หรือสามารถแบ่งตามรายละเอียดที่ต่างกันได้เป็น 13 รูปแบบย่อย ซึ่งแต่ละแบบล้วนแสดงวิวัฒนาการที่ สืบทอดจากต้นแบบในอินเดียเป็นระยะๆ และยังเป็นต้นแบบให้สถูปเจดีย์ในยุคต่อๆมาด้วย คือ

วิเคราะห์ข่าวเรื่องภัยร้ายบนอินเตอร์เน็ต

รูปภาพของ snk02949

ข่าวภัยจากอินเทอร์เน็ต

ภัยร้ายบนอินเตอร์เน็ตทำเด็กซึมเศร้าอยู่ในโลกความฝัน

เปิดเผยผลการศึกษาผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทยชี้ชัด เด็กและเยาวชนใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการบันเทิงมากที่สุด ขณะที่ผลกระทบด้านสังคม ไม่ค่อยรู้เรื่องภายนอก หรือคุยกับคนรอบข้าง ซึมเศร้าอยู่แต่ในโลกความฝันของตัวเอง

แอพพลิเคชั่น Fotorus

รูปภาพของ snk02949

แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Fotorus

Fotorus แอพถ่ายรูป สามารถเปลี่ยนรูป , ตกแต่ง , ทำภาพเ้คลื่อนไหว เป็นแอพที่มีคุณลักษรณะที่สามารถ แก้ไข รวบรวมภาพ เราจะทำให้รูปของคุณมีสีสันมากยิ่งขึ้น มีเฟรมตกแต่่ง เปลี่ยนสีภาพ และสามารถแชร์ไปยังเพื่อนของคุณได้ทันที การถายภาพของเราช่วยเพิ่มความละเอียดให้กับภาพมากขึ้น หรือจะทำเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF ก็ได้ เรียงลำดับภาพเคลื่อนไหวของคุณตามต้องการ ทำให้ภาพมีความสวยงาม ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

ความสามารถของแอพพลิเคชั่น

-คลังออนไลน์ เ้ข้าถึงได้ไร้ขีดจำกัด

แอพพลิเคชั่น Fotorus

รูปภาพของ snk02949

แนะนำการใช้้แอพพลิเคชั่น Fotorus

Fotorus แอพถ่ายรูป , ตกแต่ง , ทำภาพเคลื่อนไหว เป็นแอพที่มีคุณลักษณะที่สามารถ แก้ไข รวบรวมภาพ เราจะสามารถทำให้รูปถ่ายของคุณมีสีสันมากยิ่งขึ้น มีเฟรมตกแต่ง เปลี่ยนสีภาพ และสามารถแชร์ไปยังเพื่อนของคุณได้ทันที การถ่ายภาพของเราช่วยเพิ่มความละเอียดให้ภาพมากขึ้น หรือจะทำเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF ก็ได้ เรียงลำดับภาพเคลื่อนไหวของคุณได้ตามต้องการ ทำให้มีความสวยงาม ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

ความสามารถของแอพพลิเคชั่น

-มีคลังออนไลน์ เข้าถึงไดไร้ขีดจำกัด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์