บล็อกของ dsp6023

...ความหมายของคำว่าบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ...

รูปภาพของ dsp6023

        

 

  

 แหล่งที่มา http://new.goosiam.com/news2/admin/my_documents/my_pictures/3390.jpg

ความหมาย จริยธรรม และคุณธรรม...

รูปภาพของ dsp6023

จริยธรรม

 

“จริยธรรม” = จริย + ธรรมะ คือ ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง

ก่อให้เกิดความ สงบเรียบร้อยในสังคม รวมสรุปว่าคือ ข้อควรประพฤติปฏิบัติ

ความหมาย จริยธรรม และคุณธรรม...

รูปภาพของ dsp6023

จริยธรรม

 

 “จริยธรรม” = จริย + ธรรมะ  คือ ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง 

          ก่อให้เกิดความ  สงบเรียบร้อยในสังคม      รวมสรุปว่าคือ   ข้อควรประพฤติปฏิบัติ

...ความหมายและความเป็นมาของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์...

รูปภาพของ dsp6023

ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ dsp6023

เรื่องกำเนิดคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ dsp6023

 

การกำเนิดคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลหมายถึงอะไร

รูปภาพของ dsp6023

         


     

ข้อมูลหมายถึงอะไร

บทบาทของเทคโนโลยีสาระสนเทศ

รูปภาพของ dsp6023

 

...บทบาทของเทคโนโลยีสาระสนเทศ...

รูปภาพของ dsp6023

ไพถัไพไพไพเพะไพไพไ

หกดเฟๆไดเเพเพเ

 

ไกเดๆไพเพเ

ดอกไม้ประจำวันเกิด

รูปภาพของ dsp6023

ดอกไม้ประจำวันเกิด

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์