บล็อกของ shwamonrat

งานครั้งที่1 ม.3/11 ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ shwamonrat

งานครั้งที่1 ม.3/11 ภาคเรียนที่ 2/2556

งานครั้งที่1 ม.3/9 ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ shwamonrat

งานครั้งที่ 1 ม.3/9 ภาคเรียนที่2/2556

งานครั้งที่1 ม.3/5 ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ shwamonrat

งานครั้งที่1 ม.3/5 ภาคเรียนที่ 2 /2556

งานครั้งที่1 ม3/1 ภาคเรียนที่ 2/2556

รูปภาพของ shwamonrat

       งานครั้งที่1 ม.3/1 ภาคเรียนที่ 2/2556

    ให้นักเรียนบอกความ

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูอมรรัตน์ เตโช โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัด สระบุรี ภาคเรียน2/2556 วิชาประชากรศึกษา

รูปภาพของ shwamonrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบความรู้เศรษฐศาสตร์

รูปภาพของ shwamonrat

ประโยชน์จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์   ดังนี้

ห้องเรียนออนไลน์ ครูอมรรัตน์ เตโช โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัด สระบุรี ภาคเรียน2/2556

รูปภาพของ shwamonrat

     ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ความวนเวียน

รูปภาพธรรมชาติสีสดใส

ห้องเรียนออนไลน์ ครูอมรรัตน์ เตโช โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ภาคเรียนที่ 2/2556 วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.3

รูปภาพของ shwamonrat

ห้องเรียนออนไลน์ ครูอมรรัตน์   เตโช  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

  

การเรียน

รูปภาพของ shwamonrat

 การเรียน  คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนตลอดเวลา กล่าวคือ เมื่อมีเหตุการณ์ ใหม่เกิดขึ้นกับเรา เราก็เกิดการเรียนรุู้

 

 

 

 

 

   อมรรัตน์     โรงเรียนเสาไห้ " วิมลวิทยานุกูล"

การเรียน

รูปภาพของ shwamonrat

การเรียน คือ สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์