บล็อกของ shwrawiwan

งานครั้งที่1 ม.6/9 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

งานครั้งที่1 ม.6/9 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเอกสารและตัวอย่างการแต่งโคลง Biopoem แล้วให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนสมัครสมาชิก www.thaigoodview.com

2. นักเรียนสร้างบล๊อกของแต่ละคน

3. เขียนโคลงเกี่ยวกับพ่อตามแบบของ Biopoem มีความยาว 6 บรรทัด พร้อมใส่รูปพ่อของนักเรียน

งานครั้งที่1 ม.6/8 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

งานครั้งที่1 ม.6/8 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเอกสารและตัวอย่างการแต่งโคลง Biopoem แล้วให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนสมัครสมาชิก www.thaigoodview.com

2. นักเรียนสร้างบล๊อกของแต่ละคน

3. เขียนโคลงเกี่ยวกับพ่อตามแบบของ Biopoem มีความยาว 6 บรรทัด พร้อมใส่รูปพ่อของนักเรียน

งานครั้งที่1 ม.6/7 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

งานครั้งที่1 ม.6/7 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเอกสารและตัวอย่างการแต่งโคลง Biopoem แล้วให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนสมัครสมาชิก www.thaigoodview.com

2. นักเรียนสร้างบล๊อกของแต่ละคน

3. เขียนโคลงเกี่ยวกับพ่อตามแบบของ Biopoem มีความยาว 6 บรรทัด พร้อมใส่รูปพ่อของนักเรียน

งานครั้งที่1 ม.6/6 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

งานครั้งที่1 ม.6/6 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเอกสารและตัวอย่างการแต่งโคลง Biopoem แล้วให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนสมัครสมาชิก www.thaigoodview.com

2. นักเรียนสร้างบล๊อกของแต่ละคน

3. เขียนโคลงเกี่ยวกับพ่อตามแบบของ Biopoem มีความยาว 6 บรรทัด พร้อมใส่รูปพ่อของนักเรียน

งานครั้งที่1 ม.6/5 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

งานครั้งที่1 ม.6/5 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเอกสารและตัวอย่างการแต่งโคลง Biopoem แล้วให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนสมัครสมาชิก www.thaigoodview.com

2. นักเรียนสร้างบล๊อกของแต่ละคน

3. เขียนโคลงเกี่ยวกับพ่อตามแบบของ Biopoem มีความยาว 6 บรรทัด พร้อมใส่รูปพ่อของนักเรียน

งานครั้งที่1 ม.6/4 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

งานครั้งที่1 ม.6/4 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเอกสารและตัวอย่างการแต่งโคลง Biopoem แล้วให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนสมัครสมาชิก www.thaigoodview.com

2. นักเรียนสร้างบล๊อกของแต่ละคน

3. เขียนโคลงเกี่ยวกับพ่อตามแบบของ Biopoem มีความยาว 6 บรรทัด พร้อมใส่รูปพ่อของนักเรียน

งานครั้งที่1 ม.6/3 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

งานครั้งที่1 ม.6/3 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเอกสารและตัวอย่างการแต่งโคลง Biopoem แล้วให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนสมัครสมาชิก www.thaigoodview.com

2. นักเรียนสร้างบล๊อกของแต่ละคน

3. เขียนโคลงเกี่ยวกับพ่อตามแบบของ Biopoem มีความยาว 6 บรรทัด พร้อมใส่รูปพ่อของนักเรียน

งานครั้งที่1 ม.6/2 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

งานครั้งที่1 ม.6/2 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเอกสารและตัวอย่างการแต่งโคลง Biopoem แล้วให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนสมัครสมาชิก www.thaigoodview.com

2. นักเรียนสร้างบล๊อกของแต่ละคน

3. เขียนโคลงเกี่ยวกับพ่อตามแบบของ Biopoem มีความยาว 6 บรรทัด พร้อมใส่รูปพ่อของนักเรียน

งานครั้งที่1 ม.6/1 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

 

งานครั้งที่1 ม.6/1 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล จ.สระบุรี

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาเอกสารและตัวอย่างการแต่งโคลง Biopoem แล้วให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนสมัครสมาชิก www.thaigoodview.com

2. นักเรียนสร้างบล๊อกของแต่ละคน

3. เขียนโคลงเกี่ยวกับพ่อตามแบบของ Biopoem มีความยาว 6 บรรทัด พร้อมใส่รูปพ่อของนักเรียน

 กำหนดส่งงาน

ครูรวิวรรณ์ เดชเกตุ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จ.สระบุรี ภาคเรียนที่ 2/2556

ครูรวิวรรณ์  เดชเกตุ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จ.สระบุรี ภาคเรียนที่ 2/2556Laughing

 

 งานชิ้นที่1/งานชิ้นที่2/งานชิ้นที่3

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์