บล็อกของ shwnantawan

งานชิ้นที่ 1 ท่องจำบทอาขยาน บทพากย์เอราวัณ

บทเรียนเรื่อง บทพากย์เอราวัณ

ภาระงาน   ท่องจำบทอาขยาน เรื่อง บทพากย์เอราวัณ

              จำนวน 4 บท  10 คะแนน

              ตั้งแต่วันที่  25 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2556

              ที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ห้องเรียนครูนันทวรรณ คุณมี

บทเรียนเรื่อง บทพากย์เอราวัณ

ภาระงาน   ท่องจำบทอาขยาน เรื่อง บทพากย์เอราวัณ

              จำนวน 4 บท  10 คะแนน

ห้องเรียนครูนันทวรรณ คุณมี โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี. ภาคเรียนที่ 2/2556

ห้องเรียนครูนันทวรรณ คุณมี

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี.

รายวิชาภาษาไทย ท 23102   ภาคเรียนที่ 2/2556

   งานชิ้นที่ 1     งานชิ้นที่ 2

ห้องเรียนออนไลน์ ครูนันทวรรณ คุณมี โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

 

 

พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

                รายวิชาภาษาไทย  ท 23102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์