บล็อกของ shwboonlue

การอ่านจับใจความ

   

  การอ่านจับใจความ  เป็นกระบวนการอ่าน เพื่อทำความเข้าใจความหมายของข้อความ หรือเนื้อเรื่องเพื่อระบุข้อความสำคัญ ส่วนประกอบของเรื่อง

และจัดลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง

  ใจความสำคัญ ใจความสำคํญหรือส่วนสำคัญท่ีสุดในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าท่ีครอบคลุมเนื้อหา ในประโยคต่างๆ ในย่อหน้านั้น หรือ

เป็นประโยคท่ีสำคัญท่ีสุดในย่อหน้านั้น

  ใจความรองหรือพลความ หมายถึงใจความหรือประโยคท่ีขยายความของประโยคใจความสำคัญ เป็นใจความสนับสนุนใจความสำคัญให้

ชัดเจนขึ้น

งานครั้งท่ี 1

  คำสั่ง  ให้นักเรียนแต่งกลอนสุภาพ  จำนวน  2  บท

 

แจ้งส่งทาง  www.thaigoodview.com

งานครั้งท่ี 1 ชั้นมม.2/5 ภาคเรียนท่ี 2/2556

  คำสั่ง   ให้นักเเรียนแต่งกลอนสุภาพ  2บท  ในหัวข้อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

 

ส่งงานภายใน

-วันท่ี  6ธันวาคม  2556  เวลา05.30  น. สำหับนักเรียนท่ีมีอินเทอร์เน็ตท่ีบ้าน

-สมาชิกในห้อง  มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง

-แจ้งส่งตรงท่ี  www.thaigoodview.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานครั้งท่ี่ 1 ม.2/2 ภาคเรียนท่ี 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี

 

  คำสั่ง  ให้นักเรียนแต่งกลอนสุภาพ 2 บท

งานครั้งท่ี่ 1 ม.2/1 ภาคเรียนท่ี 2/2556 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี

 

 งานครั้งท่ี่ 1  ชั้นม.2/1  ภาคเรียนท่ี 2/2556 โรงเรียนเสาไห้  "วิมลวิทยานุกูล"  สระบุรี

งานครั้งท่ี1

คำสั่ง

ห้องเรียนครูบุญลือ มากหลาย โรงเรียนเสาไห้ " วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนท่ี 2/2556

 

    ครั้งที่ 1

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ห้องเรียนครูบุญลือ มากหลาย โรงเรียนเสาไห้ " วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนท่ี 2/2556

ห้องเรียนครูบุญลือ  มากหลาย โรงเรียนเสาไห้ " วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนท่ี 2/2556

 

ห้องเรียนออนไลน์ครูบุญลือ มากหลาย โรงเรียนเสาไห้ " วิมลวิทยานุกูล"

 

  

ห้องเรียนออนไลน์ครูบุญลือ มากหลาย โรงเรียนเสาไห้ " วิมลวิทยานุกูล"

 

ห้องเรียนออนไลน์ครูบุญลือ  มากหลาย โรงเรียนเสาไห้ " วิมลวิทยานุกูล"

 

  

   

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak