บล็อกของ shwonrumpa

งานครั้งที่ 1 (5/4)

รูปภาพของ shwonrumpa

งานครั้งที่ 1 

 

งานครั้งที่ 1(5/3)

รูปภาพของ shwonrumpa

งานครั้งที่ 1 

 

งานครั้งที่ 1 (5/2)

รูปภาพของ shwonrumpa

งานครั้งที่ 1   

 

งานครั้งที่ 1 (5/1)

รูปภาพของ shwonrumpa

งานครั้งที่ 1 

 

รายวิชา ชีววิทยา 3        ว40245                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1        ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 

ห้องเรียนออนไลน์ โดยครูอรรัมภา คำนูเอนก โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุูล" จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ชั้นม.6

รูปภาพของ shwonrumpa

ห้องเรียนออนไลน์  โดยครูอรรัมภา คำนูเอนก โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุูล" จังหวัดสระบุรี   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้องเรียนออนไลน์ โดยครูอรรัมภา คำนูเอนก โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุูล" จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556ชั้น ม.5

รูปภาพของ shwonrumpa

ห้องเรียนออนไลน์  โดยครูอรรัมภา คำนูเอนก

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุูล" จังหวัดสระบุรี  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ห้องเรียนออนไลน์ โดยครูอรรัมภา คำนูเอนก โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุูล" จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ shwonrumpa

 

ห้องเรียนออนไลน์  โดยครูอรรัมภา คำนูเอนก

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุูล" จังหวัดสระบุรี  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

 

 

ห้องเรียนออนไลน์ โดยครูอรรัมภา คำนูเอนก โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุูล" จังหวัดสระบุรี

รูปภาพของ shwonrumpa

 

ห้องเรียนออนไลน์  โดยครูอรรัมภา คำนูเอนก

โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุูล" จังหวัดสระบุรี

 

 

Jelly fish movement

รูปภาพของ shwonrumpa

 

การเคลื่อนที่ของแมงกะพรุน

 

    แมงกะพรุน (jelly fish) มีรูปร่างเหมือนร่มหรือกระดิ่งคว่ำ (ดังภาพที่1) เป็นสัตว์ที่มีลำตัวนิ่มมาก มีน้ำเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของลำตัวแมงกะพรุน จัดอยู่ในไฟลัม ซีเลนเทอราตา(coelenterata)

 

 

ภาพที่ 1 : รูปร่างลักษณะของแมงกะพรุน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์